Bắc Giang: Người về từ TPHCM phải xét nghiệm có thu phí

08/07/2021 - 11:11

PNO - Tỉnh Bắc Giang yêu cầu những người trở về từ TPHCM và các địa phương đang có dịch phải khai báo y tế, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm (có thu phí).

Ngày 8/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký công điện khẩn về việc tăng cường quản lý người từ TPHCM và các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 về tỉnh Bắc Giang.

Theo công điện, TPHCM bắt đầu thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số16/ kể từ 0g 9/7. Vì thời gian cách ly xã hội được TPHCM thông báo trước 2 ngày nên có thể sẽ có những công dân tỉnh Bắc Giang hoặc tỉnh, thành phố khác từ TPHCM di chuyển về Bắc Giang trong những ngày gần đây và một vài ngày tới.

Bắc Giang yêu cầu người về từ TPHCM phải xét nghiệm có thu phí
Bắc Giang yêu cầu người về từ TPHCM phải xét nghiệm có thu phí

Để phòng chống nguy cơ dịch từ TPHCM và các địa phương đang có dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu tổ chức rà soát nắm chắc, không để sót những người từ TPHCM và các địa phương đang có dịch đến địa phương mình.

Tổ chức khai báo y tế, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm (có thu phí) theo quy định. Thực hiện khai báo y tế không rõ ràng hoặc có yếu tố dịch tễ thì phải cách ly tự trả phí đủ 21 ngày, còn lại cách ly tại nhà 14 ngày.

Cùng với đó, thông báo rộng rãi cho nhân dân để đề nghị người thân ở lại TPHCM và các vùng có dịch, chưa tự di chuyển về địa phương vào thời điểm này.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu các cơ quan củng cố tổ chức và định hướng hoạt động của các Tổ COVID cộng đồng để đáp ứng yêu cầu quản lý dân cư tại địa bàn trong tình hình mới.

Khẩn trương ban hành kế hoạch, bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, làm tốt công tác phòng chống dịch trong cộng đồng, xây dựng các “khu dân cư an toàn COVID”, “doanh nghiệp sản xuất an toàn COVID”, “chợ dân sinh an toàn COVID”.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu