Thắng cố giữa Sài Gòn

04-02-2023 07:17:24
Thắng cố - đặc sản hầu hết du khách đều muốn thưởng thức khi đến Tây Bắc - đã có mặt ở Sài Gòn từ nhiều năm nay.