85,63% ĐBQH biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức lùi Luật đặc khu sang kỳ họp sau

11/06/2018 - 09:14

PNO - Trong số 432 ĐBQH tham gia biểu quyết, có 423 ĐBQH (chiếm 85,63%) tán thành chủ trương lùi thời gian thông qua Luật đặc khu từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Đầu buổi làm việc của Quốc hội, sáng 11/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo xin ý kiến Quốc hội, và tiến hành biểu quyết về việc cho điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật đặc khu) từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018).

85,63% DBQH bieu quyet tan thanh, Quoc hoi chinh thuc lui Luat dac khu sang ky hop sau
Quốc hội đã biểu quyết để lùi thời điểm thông qua Luật đặc khu trước nhiều điểm còn phức tạp, gây tranh cãi

Trình bày báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đặc khu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, dự án luật này được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2017). Sau đó, đã được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội tại kỳ họp này.

Tuy nhiên, đây là dự án luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ; nhiều quy định về cơ chế, chính sách trong dự thảo luật mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm, định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Ý kiến của ĐBQH, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và cử tri về một số nội dung của dự án luật cũng còn khác nhau.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định của dự thảo luật về thời hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.

85,63% DBQH bieu quyet tan thanh, Quoc hoi chinh thuc lui Luat dac khu sang ky hop sau

Kết quả biểu quyết về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đặc khu

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018) để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng, bảo đảm xây dựng thành công ba đặc khu, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội giao Chính phủ chủ trì phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo luật và hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án về thành lập các đặc khu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Kết quả biểu quyết về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đặc khu từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018) cho thấy, trong số 432 ĐBQH tham gia biểu quyết có 423 ĐB tán thành chủ trương này (chiếm 85,63%), 8 ĐB không tán thành (chiếm 1,62%), 1 ĐB không biểu quyết (0,20%).

Tuấn Minh

 
TIN MỚI