73 ứng viên giáo sư, phó giáo sư không đạt chuẩn

11/02/2022 - 06:49

PNO - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

 

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021
Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Danh sách này có 378 ứng viên giáo sư, phó giáo sư của 28 ngành, liên ngành đạt tiêu chuẩn. Các ứng viên trên được xét duyệt từ danh sách ứng viên được hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư gồm 451 ứng viên; trong đó có 65 ứng viên giáo sư, 386 ứng viên phó giáo sư. Như vậy, có 73/451 ứng viên ban đầu không đạt chuẩn. 

Số ứng viên được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 gồm: liên ngành cơ khí - động lực 23/26; ngành công nghệ thông tin 10/17; ngành dược học 10/13; liên ngành điện - điện tử - tự động hóa 13/26; ngành giao thông vận tải 17/18; ngành giáo dục học 6/6; liên ngành hóa học - công nghệ thực phẩm 42/44; liên ngành khoa học trái đất - mỏ 8/12; ngành kinh tế 50/56; ngành luật học 9/9; ngành luyện kim 3/3; ngành ngôn ngữ học 2/2; liên ngành nông nghiệp - lâm nghiệp 14/15; ngành sinh học 23/25; liên ngành sử học - khảo cổ học - dân tộc học 2/2; ngành tâm lý học 7/7; ngành thủy lợi 3/4; ngành toán 11/25; liên ngành triết học - xã hội học - chính trị học 7/10; ngành, liên ngành văn hóa - nghệ thuật - thể dục thể thao 14/19; ngành vật lý 26/31; liên ngành xây dựng - kiến trúc 11/14.

Thanh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI