Lại lùi lịch xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

21/07/2021 - 12:00

PNO - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa có văn bản điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Theo văn bản Hội đồng Giáo sư Nhà nước gửi các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2021; các hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021; các đại học, trường đại học, học viện; các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ kèm lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 được điều chỉnh như sau:

Ngày 30/7: Thời điểm tính hạn cuối cùng của hồ sơ ứng viên.

Ngày 16/8: Thời điểm cuối cùng ứng viên gửi bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư lên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Đây cũng là thời điểm cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 tại hội đồng giáo sư cơ sở.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 17/8-11/9: Các hội đồng giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Ngày 27/9: Hạn cuối cùng các hội đồng giáo sư cơ sở nộp cho Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 (gồm hồ sơ, tài liệu xét của hội đồng và hồ sơ của ứng viên... theo quy định).

Ngày 11/10: Hạn cuối cùng Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước bàn giao hồ sơ ứng viên cho các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Ngày 12/10-1/11: Các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Ngày 22/11: Hạn cuối cùng các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành nộp cho Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 (gồm các hồ sơ, tài liệu xét của hội đồng và hồ sơ của ứng viên… theo quy định).

Ngày 6-14/12: Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 từ ngày 6-14/12 (lịch cũ 25-30/11).

Năm 2020, sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học... đã có 357 ứng viên (40 ứng viên giáo sư, 317 ứng viên phó giáo sư) từ 27 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Kết quả, có 339 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm.

Năm 2020 đã phải lùi thời gian xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư vì những lùm xùm quanh các ứng viên.

Đại Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI