3 cán bộ của Bắc Ninh và Hòa Bình bị khai trừ ra khỏi Đảng

07/03/2023 - 15:41

PNO - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh và nguyên Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngày 7/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ. Trong đó có:

Ông Nguyễn Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên Phó bí thư Thị ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Xuân Thanh
Ông Nguyễn Xuân Thanh bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng

Ông Nguyễn Văn Hải, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh.

Ông Hà Công Thẻ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư, Phó bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Theo Ban Bí thư, ông Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Văn Hải, Hà Công Thẻ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, tài sản, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội. Đồng thời ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước.

Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Văn Hải và Hà Công Thẻ.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI