Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân

25/03/2013 - 15:10

PNO - PN - Linh mục Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP.HCM cho biết: “Tôi đồng ý với điều 4 của Hiến pháp về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và không đề nghị...

Theo đại tá Nghiêm Xuân Thành - Phòng Khoa học công nghệ và môi trường Quân khu 7, khi tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, có người đưa ra quan điểm và yêu cầu “quân đội đứng ngoài chính trị”, cho rằng “quân đội là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, không bảo vệ bất cứ một đảng phái hay một thể chế chính trị nào”. Những quan điểm trên, hoặc là mơ hồ, mất cảnh giác hoặc là ngộ nhận trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình hiện nay.

Vai tro lanh dao cua Dang doi voi luc luong vu trang nhan dan

Hoạt động của quân đội là hoạt động có tính chất đặc thù quân sự, đòi hỏi phải có sự kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng. Quân đội ta hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó sẽ góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội tồn tại, trưởng thành vững mạnh sẽ là điều kiện căn bản để giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm đất nước phát triển ổn định trong môi trường hòa bình.

Ông Bùi Ngọc Hiền - Trường Cán bộ Quản lý giáo dục TP.HCM cho rằng: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, việc quy định “lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam” là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Từ thực tiễn của nhiều nước trên thế giới, lực lượng vũ trang luôn đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền, là nhân tố đảm bảo sự ổn định chính trị và phát triển đất nước. Và thực tiễn cũng chứng minh, nếu trung lập chính trị hay tách khỏi sự lãnh đạo của đảng cầm quyền, lực lượng vũ trang sẽ không giữ được bản chất của mình, không được kiểm soát và đặc biệt, có thể trở thành lực lượng phản động, gây mất ổn định chính trị.

Tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thay đổi, biến chuyển khó lường. Việc hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân sẽ đảm bảo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh trong mọi hoàn cảnh, đủ sức trấn áp, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá Đảng, Nhà nước và xâm phạm lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Quỳnh Mai
(lược ghi)

 
Array ( [news_id] => 2119 [news_title] => Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => PN - Linh mục Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP.HCM cho biết: “Tôi đồng ý với điều 4 của Hiến pháp về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và không đề nghị sửa đổi vì đây là nội dung rất chính đáng và được lịch sử ghi nhận. Một số ý kiến đề nghị bỏ điều 4 là không có ý tốt, họ muốn xóa bỏ chế độ, phủ nhận vai trò của Đảng”. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => PN - Linh mục Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP.HCM cho biết: “Tôi đồng ý với điều 4 của Hiến pháp về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và không đề nghị sửa đổi vì đây là nội dung rất chính đáng và được lịch sử ghi nhận. Một số ý kiến đề nghị bỏ điều 4 là không có ý tốt, họ muốn xóa bỏ chế độ, phủ nhận vai trò của Đảng”. [news_content] =>

Theo đại tá Nghiêm Xuân Thành - Phòng Khoa học công nghệ và môi trường Quân khu 7, khi tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, có người đưa ra quan điểm và yêu cầu “quân đội đứng ngoài chính trị”, cho rằng “quân đội là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, không bảo vệ bất cứ một đảng phái hay một thể chế chính trị nào”. Những quan điểm trên, hoặc là mơ hồ, mất cảnh giác hoặc là ngộ nhận trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình hiện nay.

Vai tro lanh dao cua Dang doi voi luc luong vu trang nhan dan

Hoạt động của quân đội là hoạt động có tính chất đặc thù quân sự, đòi hỏi phải có sự kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng. Quân đội ta hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó sẽ góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội tồn tại, trưởng thành vững mạnh sẽ là điều kiện căn bản để giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm đất nước phát triển ổn định trong môi trường hòa bình.

Ông Bùi Ngọc Hiền - Trường Cán bộ Quản lý giáo dục TP.HCM cho rằng: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, việc quy định “lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam” là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Từ thực tiễn của nhiều nước trên thế giới, lực lượng vũ trang luôn đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền, là nhân tố đảm bảo sự ổn định chính trị và phát triển đất nước. Và thực tiễn cũng chứng minh, nếu trung lập chính trị hay tách khỏi sự lãnh đạo của đảng cầm quyền, lực lượng vũ trang sẽ không giữ được bản chất của mình, không được kiểm soát và đặc biệt, có thể trở thành lực lượng phản động, gây mất ổn định chính trị.

Tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thay đổi, biến chuyển khó lường. Việc hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân sẽ đảm bảo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh trong mọi hoàn cảnh, đủ sức trấn áp, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá Đảng, Nhà nước và xâm phạm lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Quỳnh Mai
(lược ghi)

[news_source] => [news_tag] => lực lượng vũ trang nhân dân,Đảng,lãnh đạo,Vai trò,năm 1992,sửa đổi hiến pháp,Góp ý dự thảo [news_status] => 6 [news_createdate] => 2013-03-25 15:10:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2013-03-25 15:10:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => phap-luat [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/phap-luat/vai-tro-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-55336/ [news_urlid] => 55336 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 2702 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => [tag] => lực lượng vũ trang nhân dânĐảnglãnh đạoVai trònăm 1992sửa đổi hiến phápGóp ý dự thảo [daynews2] => 2013-03-25 15:10 [daynews] => 25/03/2013 - 15:10 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI