Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

26/11/2018 - 16:09

PNO - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường”.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày các công trình nghiên cứu, các báo cáo đánh giá khoa học về tiềm năng ứng dụng của kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường như đề tài: “Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường”; “Mạng lưới quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia”; “Ứng dụng kỹ thuât đồng vị và hạt nhân trong điều tra đánh giá xói mòn đất”; “Ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong điều tra, đánh giá phục vụ quản lý tài nguyên nước”; “Sử dụng kỹ thuật hạt nhân trong đánh giá an toàn đê đập”…

Ung dung ky thuat hat nhan va dong vi phong xa trong linh vuc tai nguyen va moi truong
Hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường tại Việt Nam (Ảnh: Hiệp hội Năng lượng Việt Nam)

Qua đó, một lần nữa khẳng định nhu cầu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường là rất lớn. 

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân giao Vụ Khoa học và Công nghệ tiếp tục làm đầu mối để phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đặc biệt là Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường (có ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, đặt hàng theo quy định.

Tinh Châu

 
TIN MỚI