Từ ngày 1/5: Cấm nhận quà tặng, trả thù hoặc trù dập người tố cáo

25/03/2021 - 06:00

PNO - Thông tư mới của Thanh tra Chính phủ quy định cán bộ thanh tra không được nhận quà tặng của đối tượng thanh tra dưới mọi hình thức hoặc trả thù, trù dập người tố cáo các hành vi vi phạm của mình.

Thanh tra Chính phủ mới đây ban hành Thông tư số 01/2021 quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Thông tư do Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái ký, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2021.

Thanh tra Chính phủ cấm cán bộ thanh tra nhận quà tặng, trả thù hoặc trù dập người tố cáo. Ảnh minh họa
Thanh tra Chính phủ cấm cán bộ thanh tra nhận quà tặng, trả thù hoặc trù dập người tố cáo - Ảnh minh họa

Đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân (gọi tắt là cán bộ tiếp dân), thông tư mới yêu cầu việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, khách quan, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật.

Cán bộ tiếp dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình giải thích cặn kẽ những thắc mắc liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật…

Đặc biệt, cán bộ tiếp dân không được gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hoặc phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân; hoặc thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra Nhà nước (gọi tắt là cán bộ thanh tra), thông tư quy định phải có thái độ thận trọng, khách quan, toàn diện khi xem xét, đánh giá sự việc; lắng nghe, tôn trọng các ý kiến giải trình hợp lý của đối tượng thanh tra, hướng dẫn cho đối tượng thanh tra hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Cán bộ thanh tra cần tránh các quan hệ xã hội có thể dẫn đến việc phải nhân nhượng trong hoạt động thanh tra; kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo với người ra quyết định thanh tra hoặc trưởng đoàn thanh tra khi phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Đáng chú ý, cán bộ thanh tra không được lợi dụng danh nghĩa cán bộ, công chức, viên chức thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật; không lạm quyền, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra; không sử dụng phương tiện, tài sản của đối tượng thanh tra vì lợi ích cá nhân.

Thông tư nghiêm cấm cán bộ thanh tra nhận quà tặng của đối tượng thanh tra dưới mọi hình thức. Trường hợp không từ chối được phải báo cáo người ra quyết định thanh tra hoặc trưởng đoàn thanh tra để quản lý, xử lý quà tặng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cán bộ thanh tra không được bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật; tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra khi kết luận thanh tra chưa được công khai và chưa được lãnh đạo giao theo quy định của pháp luật. Không trả thù, đe dọa, trù dập người tố cáo các hành vi vi phạm của mình…

Chi Mai

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu