Trình Quốc hội miễn nhiệm Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam

05/01/2023 - 12:30

PNO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

 

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội miễn nhiệm chức danh Phó thủ tướng với ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam
Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội miễn nhiệm chức danh Phó thủ tướng với ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam

Cuối phiên làm việc sáng 5/1, Quốc hội đã họp riêng để quyết định các nội dung về nhân sự. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

Dự kiến, đầu giờ chiều ngày 5/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm đối với 2 Phó thủ tướng. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm phó thủ tướng (nếu có).

Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín quyết định việc cho thôi đại biểu Quốc hội và phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

Trước đó, ngày 30/12/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp bất thường, thống nhất để Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; thống nhất để Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thôi vị trí Ủy viên Trung ương. 

Tại cuộc họp báo về Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 3/1, Trưởng ban công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) Nguyễn Thị Thanh cho biết, công tác nhân sự luôn là nội dung quan trọng của nhiều kỳ họp Quốc hội, căn cứ theo chức năng hiến định và thực hiện theo quy trình chặt chẽ.

Theo bà, dự kiến công tác nhân sự có 3 nội dung: Quốc hội cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm và phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Quốc hội quyết định thông qua chương trình thì khi đó Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ mới chính thức trình Quốc hội theo thẩm quyền. 

Trưởng Ban công tác đại biểu cũng phân tích thêm, công tác nhân sự cũng là công việc thường xuyên, hệ trọng như Tổng bí thư nhắc nhiều lần rằng “công tác cán bộ là then chốt của then chốt”.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu