TPHCM yêu cầu cấp tiểu học không dạy thêm học thêm

07/10/2022 - 19:46

PNO - Ngày 7/10, Sở GD-ĐT TPHCM có thông báo kết luận của Phó giám đốc Nguyễn Bảo Quốc tại Hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường và thực hiện giải pháp dạy học môn tiếng Anh, tin học lớp 3.

Theo đó, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc lưu ý trường tiểu học chủ động xây dựng kế hoạch chương trình nhà trường trong và sau giờ chính khóa. Trong đó khuyến khích trường căn cứ vào nhu cầu, sở thích của học sinh, tổ chức các hoạt động dưới hình thức CLB, tổ chức phụ đạo cho học sinh. 

Việc tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, CLB, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cần thực hiện theo hướng dẫn và quy định của tài chính. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp phép, xác nhận và được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện. "Trường có thể tổ chức các CLB phát triển kĩ năng, phân công giáo viên dạy phù hợp với chuyên môn và kế hoạch, xây dựng nội dung hướng đến mục tiêu đặt ra cho từng CLB và thường xuyên kiểm tra nội dung dạy học, đảm bảo đúng quy định. Không để việc dạy thêm, học thêm diễn ra trong nhà trường", ông Nguyễn Bảo Quốc nêu rõ trong kết luận. 

Riêng với hoạt động ngoài giờ chính khóa, ông Nguyễn Bảo Quốc chỉ rõ, khi xây dựng chương trình nhà trường phải đặt tiêu chí đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, nhân viên và học sinh là trọng tâm, hàng đầu. Rà soát kỹ phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường cần tổ chức tiền trạm địa điểm tổ chức trước khi xây dựng các phương án an toàn cho học sinh. Ông yêu cầu phòng GD-ĐT tăng cường quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, rà soát lại các CLB trong và sau giờ của các đơn vị đang thực hiện... 

Học sinh lớp 3, Trường TH Nguyễn Thái Sơn (quận 3, TPHCM) học cách làm bánh rán tại phòng thực hành kỹ năng
Học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn (quận 3, TPHCM) học cách làm bánh rán tại phòng thực hành kỹ năng

Đối với việc xây dựng kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc lưu ý giáo viên chủ động nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa (SGK), nội dung liên quan. Tìm hiểu đặc điểm học sinh, từ đặc điểm vùng miền, hoàn cảnh gia đình, kết quả học tập cuối năm..., lập kế hoạch dạy học phù hợp. Kế hoạch dạy học cần có “màu sắc riêng”, tránh áp dụng cứng nhắc nội dung được tác giả SGK gợi ý. 

Ông nhấn mạnh, dựa vào đối tượng học sinh, điều kiện thực tiễn địa phương, tổ chuyên môn nhà trường cần xác định những chủ đề/bài học có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung. Khuyến khích chọn các nội dung phù hợp, thực hiện tích hợp, bổ sung, xây dựng chủ đề dạy học vào kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục. 

Đối với việc giảng dạy tiếng Anh, tin học ở lớp 3 trong năm học 2022-2023, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM chỉ rõ, trường tiểu học không đủ giáo viên giảng dạy trực tiếp thì được ký hợp đồng lao động, nguồn kinh phí thực hiện theo quy định.

Với giải pháp thực hiện lớp học ảo môn tiếng Anh, tin học, ông yêu cầu các phòng giáo dục, nhà trường thực hiện rà soát các trường, điểm trường, số lớp không có đủ điều kiện để dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Về máy tính giảng dạy môn tin học, ông Nguyễn Quốc Bảo đề nghị nhà trường rà soát số máy tính còn thiếu, xây dựng kế hoạch, tham mưu đề xuất UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức trang bị để có đủ máy tính, thiết bị dạy học cho học sinh. Sắp xếp thời khóa biểu linh hoạt, phù hợp đảm bảo 100% học sinh lớp 3 được học tiếng Anh, tin học. Khuyến khích ứng dụng mô hình 3D trong giảng dạy, sử dụng hệ thống LMS tổ chức hoạt động học tập cho học sinh.

Quốc Trung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI