TPHCM kiến nghị rút tên, ngưng cấp điện, nước cơ sở gây ô nhiễm môi trường

23/09/2020 - 15:16

PNO - UBND TPHCM vừa có văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường kết quả thực hiện xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn TPHCM.

Theo UBND TPHCM, hiện cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn tồn đọng trên địa bàn TP theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có 37 cơ sở. Hiện tất cả đã hoàn tất xử lý ô nhiễm triệt để, trong đó có 21 cơ sở đã ngưng hoạt động sản xuất và di dời, 16 cơ sở còn hoạt động.

Đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có tên trong quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, TP đã hoàn thành xử lý triệt để 3 cơ sở gồm: Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; Bệnh viện Giao thông vận tải TPHCM; Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam.

Hiện TPHCM
Hiện TPHCM đã xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tồn đọng nhiều năm

Theo công văn số 534/UBND-ĐT năm 2017 của UBND TP gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng năm 2015-2016, trong 40 cơ sở có 13 cơ sở khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường (cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn); 2 cơ sở cấm hoạt động và di dời; 25 cơ sở di dời.

Trong thời gian chờ Bộ TNMT tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và biện pháp xử lý, Sở TNMT TPHCM phối hợp UBND quận, huyện kiểm tra và xử lý theo quy định. Kết quả có 15/40 cơ sở vẫn còn hoạt động sản xuất. Trong đó, có 12 cơ sở đã khắc phục ô nhiễm và 3 cơ sở chưa có biện pháp khắc phục;  25/40 cơ sở đã ngưng hoạt động sản xuất và thực hiện việc di dời.

Tuy nhiên, theo UBND TPHCM, trong quá trình triển khai thực hiện công tác xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, TP gặp một số khó khăn, vướng mắc như: chưa có quy định về kiểm soát chặt chẽ đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các cơ sở thuộc danh sách đã hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm chưa có quy định về quy trình rút tên đối với các cơ sở này.  

Cơ sở Xi mang Hà Tiên tại Xa Lộ Hà Nội đã tháo dỡ và di dời
Nhà máy Xi măng Hà Tiên tại Xa Lộ Hà Nội, quận Thủ Đức đã tháo dỡ và di dời

Tại TPHCM có rất nhiều cá nhân, tổ chức (đặc biệt là các hộ gia đình, công ty quy mô nhỏ hoạt động xen cài trong khu dân cư) bị xử phạt vi phạm hành chính chỉ chấp hành nộp phạt, không chấp hành các biện pháp khắc phục hậu quả hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, gây bức xúc trong người dân và khó khăn trong công tác xử lý của cơ quan quản lý, cũng như hiệu lực của các quyết định xử phạt hành chính nhà nước chưa thực sự hiệu quả.

Do đó, để giải quyết các vấn đề trên, UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành cấp phép đầu tư hoạt động đối với một số ngành có khả năng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp hoạt động không đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. Ban hành quy trình rút tên đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, kiến nghị Bộ TNMT trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó bổ sung biện pháp cưỡng chế bằng hình thức ngưng cung cấp điện, nước phục vụ sản xuất để cá nhân, tổ chức vi phạm chấp hành nghiêm quyết định xử phạt. Phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, bổ sung các quy định ràng buộc trong việc cung cấp điện, nước cho các cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh khi các đơn vị này vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị đình chỉ hoạt động.

Anh Hào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI