TPHCM hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu trực tiếp chống dịch 10 triệu đồng/người

04/08/2021 - 16:07

PNO - UBND TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn về triển khai hỗ trợ động viên cho lực lượng y tế tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Trong thời gian chờ Hội đồng Nhân dân TPHCM tổ chức họp để xem xét thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19; trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để hỗ trợ động viên kịp thời cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch, UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện khẩn cấp chính sách đặc thù hỗ trợ động viên hưởng một lần cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn về triển khai hỗ trợ động viên cho lực lượng y tế tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19.
UBND TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn về triển khai hỗ trợ động viên cho lực lượng y tế tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Cụ thể:

Lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp, mức chi 10 triệu đồng/người.

Lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp, mức chi 4,5 triệu đồng/người.

Tổ COVID-19 cộng đồng, mức chi 2 triệu đồng/người.

Lực lượng tình nguyện viên được Sở Y tế TPHCM huy động tham gia phòng, chống dịch gồm lực lượng cán bộ giảng viên từ các trường y khoa trên địa bàn Thành phố, lực lượng y tế tư nhân, lực lượng nhân viên y tế đã nghỉ hưu, tình nguyện viên tôn giáo, tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0, F1 theo yêu cầu cách ly tập trung được hưởng mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người; lực lượng sinh viên y khoa 1,5 triệu đồng/người.

Lực lượng nhân viên y tế, cán bộ giảng viên, sinh viên y khoa được Bộ Y tế và các tỉnh chi viện cho TPHCM, trong đó lực lượng nhân viên y tế, cán bộ giảng viên có mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người; lực lượng sinh viên y khoa 1,5 triệu đồng/người.

UBND TPHCM giao Sở Y tế có văn bản hướng dẫn về lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 được hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ động viên hưởng một lần và đề nghị các đơn vị thuộc ngành y tế, Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện lập, phê duyệt danh sách lực lượng được hưởng chính sách gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch.

Do tính chất đặc thù, UBND TPHCM giao các đơn vị chi hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch trước khi trình HĐND TPHCM xem xét, thông qua
Do tính chất đặc thù, UBND TPHCM giao các đơn vị chi hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch trước khi trình HĐND TPHCM xem xét, thông qua

Giao các đơn vị thuộc ngành y tế, Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch căn cứ nguồn kinh phí của đơn vị, địa phương và danh sách các lực lượng được hưởng chính sách theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt để chi hỗ trợ ngay nhằm động viên các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

UBND TPHCM đồng thời thống nhất ý kiến về việc trình Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố gần nhất. Trên cơ sở Nghị quyết được thông qua, UBND TPHCM giao các đơn vị báo cáo nhu cầu chi thực tế gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND TP bố trí nguồn kinh phí thực hiện chính sách này theo đúng quy định.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI