TPHCM công khai dữ liệu đất đai từ 2014 đến nay

26/08/2020 - 18:59

PNO - Tất cả dữ liệu miễn phí đối với cơ quan, đơn vị nhà nước. Các ứng dụng thương mại hoặc dự án, công trình... sử dụng phải trả phí theo quy định.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa ký quyết định công bố danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố danh mục trên lên Cổng thông tin điện tử của TPHCM và của sở tại hai địa chỉ truy cập lần lượt là http://www.hochiminhcity.gov.vn/http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Q.8, TPHCM. Ảnh: UBND Q.8
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận 8, TPHCM - Ảnh: UBND quận 8

Danh mục thông tin, dữ liệu về đất đai được công khai lần này bao gồm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Phạm vi của dữ liệu bao gồm tất cả 24 quận huyện.

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của thành phố.

Đối với Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, được thực hiện theo quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, quận huyện đã triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, bảo đảm hài hòa, hợp lý.

Đối với Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018, đây là cơ sở pháp lý của công tác quản lý nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của 24 quận huyện được các cơ quan quản lý nhà nước thành lập dựa trên bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng giấy (tức bản đồ đi thực địa có xác nhận của địa phương).

Dữ liệu còn bao gồm bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số đã chuyển vào phần mềm TK-Tool; bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số biên tập và phụ lục 3 theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT; bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số và giấy của xã, phường, thị trấn; Số liệu biểu 01/TKĐĐ thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 từng quận huyện và theo đơn vị hành chính quận huyện.

Ngoài ra, còn có các loại tài liệu khác như tài liệu về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011 đến 2014.

Tất cả các dữ liệu nêu trên được ràng buộc khai thác và sử dụng miễn phí đối với cơ quan, đơn vị nhà nước. Các ứng dụng thương mại hoặc các dự án, công trình, khi sử dụng dữ liệu này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Quốc Ngọc

 
Array ( [news_id] => 1416466 [news_title] => TPHCM công khai dữ liệu đất đai từ 2014 đến nay [news_title_seo] => TPHCM công khai dữ liệu đất đai từ 2014 đến nay [news_supertitle] => [news_picture] => tphcm-cong-khai-du-lieu-dat-dai-tu-_1598441798.jpg [news_subcontent] => Tất cả dữ liệu miễn phí đối với cơ quan, đơn vị nhà nước. Các ứng dụng thương mại hoặc dự án, công trình... sử dụng phải trả phí theo quy định. [news_subcontent_seo] => Tất cả dữ liệu miễn phí đối với cơ quan, đơn vị nhà nước. Các ứng dụng thương mại hoặc dự án, công trình... sử dụng phải trả phí theo quy định. [news_headline] => Tất cả dữ liệu miễn phí đối với cơ quan, đơn vị nhà nước. Các ứng dụng thương mại hoặc dự án, công trình... sử dụng phải trả phí theo quy định. [news_content] =>

Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa ký quyết định công bố danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố danh mục trên lên Cổng thông tin điện tử của TPHCM và của sở tại hai địa chỉ truy cập lần lượt là http://www.hochiminhcity.gov.vn/http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Q.8, TPHCM. Ảnh: UBND Q.8
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận 8, TPHCM - Ảnh: UBND quận 8

Danh mục thông tin, dữ liệu về đất đai được công khai lần này bao gồm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Phạm vi của dữ liệu bao gồm tất cả 24 quận huyện.

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của thành phố.

Đối với Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, được thực hiện theo quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, quận huyện đã triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, bảo đảm hài hòa, hợp lý.

Đối với Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018, đây là cơ sở pháp lý của công tác quản lý nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của 24 quận huyện được các cơ quan quản lý nhà nước thành lập dựa trên bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng giấy (tức bản đồ đi thực địa có xác nhận của địa phương).

Dữ liệu còn bao gồm bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số đã chuyển vào phần mềm TK-Tool; bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số biên tập và phụ lục 3 theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT; bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số và giấy của xã, phường, thị trấn; Số liệu biểu 01/TKĐĐ thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 từng quận huyện và theo đơn vị hành chính quận huyện.

Ngoài ra, còn có các loại tài liệu khác như tài liệu về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011 đến 2014.

Tất cả các dữ liệu nêu trên được ràng buộc khai thác và sử dụng miễn phí đối với cơ quan, đơn vị nhà nước. Các ứng dụng thương mại hoặc các dự án, công trình, khi sử dụng dữ liệu này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Quốc Ngọc

[news_source] => [news_tag] => dữ liệu đất đai,Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018,Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014,Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-08-26 18:36:17 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-08-26 18:59:20 [news_relate_news] => 72454, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tphcm-cong-khai-du-lieu-dat-dai-tu-2014-den-nay-a1416466.html [tag] => dữ liệu đất đaiBản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM [daynews2] => 2020-08-26 18:59 [daynews] => 26/08/2020 - 18:59 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI