TPHCM chưa xác định đơn vị đủ điều kiện quản lý, vận hành container trữ lạnh và lò hỏa táng

25/02/2022 - 06:45

PNO - UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng container trữ lạnh và các lò hỏa táng trên địa bàn thành phố.


 Theo đó, lãnh đạo thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh thành phố, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ tình hình dịch bệnh để rà soát nhu cầu sử dụng hiện tại và dự phòng công tác phòng, chống dịch sắp tới.

Từ việc rà soát nhu cầu nêu trên, các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM về đề xuất dừng hoạt động các nhà trữ lạnh và lò hỏa táng tại Nghĩa trang chính sách thành phố theo đề nghị của Bộ Tư lệnh thành phố từ tháng 10/2021. Đồng thời, thành phố sẽ rà soát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có chức năng quản lý, vận hành các container trữ lạnh và lò hỏa táng để xác định đơn vị tiếp nhận phù hợp, đảm bảo việc quản lý, vận hành hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, cũng như thực hiện công năng dự phòng khi thành phố chuyển sang phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo đề xuất, trình UBND thành phố để bàn giao cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước đủ điều kiện thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và xây dựng phương án sử dụng, quản lý, vận hành các container trữ lạnh và lò hỏa táng theo đúng quy định hiện hành.

Quốc Ngọc

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI