TP.HCM tập trung giám sát tiến độ, biện pháp khắc phục bãi rác Đa Phước theo quyết định xử phạt của Trung ương

07/03/2019 - 16:01

PNO - Ngoài ra, thành phố sẽ di dời các hộ dân khu vực 40ha bàn giao cho Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) trồng cây xanh cách ly và xây dựng bến thủy nội địa.

Liên quan đến hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu UBND huyện Bình Chánh phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi diện tích đất để thực hiện dự án vành đai cây xanh cách ly theo đúng quy hoạch.

Đồng thời, các đơn vị trên hoàn thành giải tỏa, di dời các hộ dân khu vực 40ha để bàn giao cho Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) trồng cây xanh cách ly và xây dựng bến thủy nội địa. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 40ha này do VWS chi trả.

TP.HCM tap trung giam sat tien do, bien phap khac phuc bai rac Da Phuoc theo quyet dinh xu phat cua Trung uong
Ảnh minh hoạ từ internet

Song song đó, ông Tuyến chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư các nhà máy xử lý chất thải đang hoạt động tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước tập trung thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc khuếch tán mùi hôi, đặc biệt là mùi hôi từ hoạt động xử lý chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.

Sở tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát quy trình vận hành kỹ thuật, công tác kiểm soát mùi hôi trong quá trình hoạt động xử lý chất thải của các đơn vị xử lý. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường chủ đầu tư các dự án xử lý chất thải trong các Khu liên hợp xử lý chất thải của thành phố.

Về phía Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố, ông Tuyến giao phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tổ chức triển khai thực hiện đúng và đủ trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị kiểm tra giám sát theo quy định.

Ban cần tập trung giám sát về tiến độ và các biện pháp khắc phục của VWS liên quan đến việc quyết định xử phạt của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây, kịp thời báo cáo về những nội dung thay đổi, diễn tiến phát sinh trong quá trình hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước theo quy định.

Lãnh đạo thành phố đề nghị VWS tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục, hạn chế đến mức thấp nhất việc khuếch tán mùi hôi phát tán ra khu dân cư, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động các khu vực vận hành tiếp nhận xử lý chất thải.

VWS nhanh chóng thực hiện các thủ tục môi trường liên quan đến hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, đặc biệt là các nội dung liên quan báo cáo Đánh giá tác động môi trường của giai đoạn vận hành dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước khi nâng công suất tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt từ 3.000 tấn/ngày lên 10.000 tấn/ngày, và các quy định về việc thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Công ty cũng cần khẩn trương hoàn thành thử nghiệm, đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác/nước thải MBR mở rộng công suất 2.000 tấn/ngày. Tăng cường xử lý triệt để nước rỉ rác tồn lưu và chấm dứt tình trạng lưu chứa nước rỉ rác trong các ô chôn lấp.

Trước khi có bất kỳ thay đổi hoặc điều chỉnh nào về biện pháp thi công công trình bảo vệ môi trường, vận hành xử lý rác dẫn đến hành vi vi phạm quy định pháp luật về môi trường, VWS tphải thực hiện báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố và các sở ngành chức năng để được hướng dẫn giải quyết và có ý kiến chấp thuận trước khi triển khai kể cả trong tình huống cấp bách.

Cuối cùng, theo chỉ đạo của ông Tuyến, VWS phải khẩn trương nghiên cứu ý kiến góp ý của Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành liên quan về Đề án phát triển và đổi mới công nghệ xử lý rác tại Đa Phước để tiếp tục hoàn chỉnh đề án, trong đó cần quan tâm, ưu tiên đến yếu tố đảm bảo môi trường triệt để, không để xảy ra ô nhiễm, gửi đề án cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Tổ công tác liên ngành xem xét, đề xuất theo quy định.

Quốc Ngọc

 
Array ( [news_id] => 120885 [news_title] => TP.HCM tập trung giám sát tiến độ, biện pháp khắc phục bãi rác Đa Phước theo quyết định xử phạt của Trung ương [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 152278_da-phuoc-5-71542904.jpg [news_subcontent] => Ngoài ra, thành phố sẽ di dời các hộ dân khu vực 40ha bàn giao cho Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) trồng cây xanh cách ly và xây dựng bến thủy nội địa. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Ngoài ra, thành phố sẽ di dời các hộ dân khu vực 40ha bàn giao cho Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) trồng cây xanh cách ly và xây dựng bến thủy nội địa. [news_content] =>

Liên quan đến hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu UBND huyện Bình Chánh phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi diện tích đất để thực hiện dự án vành đai cây xanh cách ly theo đúng quy hoạch.

Đồng thời, các đơn vị trên hoàn thành giải tỏa, di dời các hộ dân khu vực 40ha để bàn giao cho Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) trồng cây xanh cách ly và xây dựng bến thủy nội địa. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 40ha này do VWS chi trả.

TP.HCM tap trung giam sat tien do, bien phap khac phuc bai rac Da Phuoc theo quyet dinh xu phat cua Trung uong
Ảnh minh hoạ từ internet

Song song đó, ông Tuyến chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư các nhà máy xử lý chất thải đang hoạt động tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước tập trung thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc khuếch tán mùi hôi, đặc biệt là mùi hôi từ hoạt động xử lý chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.

Sở tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát quy trình vận hành kỹ thuật, công tác kiểm soát mùi hôi trong quá trình hoạt động xử lý chất thải của các đơn vị xử lý. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường chủ đầu tư các dự án xử lý chất thải trong các Khu liên hợp xử lý chất thải của thành phố.

Về phía Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố, ông Tuyến giao phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tổ chức triển khai thực hiện đúng và đủ trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị kiểm tra giám sát theo quy định.

Ban cần tập trung giám sát về tiến độ và các biện pháp khắc phục của VWS liên quan đến việc quyết định xử phạt của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây, kịp thời báo cáo về những nội dung thay đổi, diễn tiến phát sinh trong quá trình hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước theo quy định.

Lãnh đạo thành phố đề nghị VWS tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục, hạn chế đến mức thấp nhất việc khuếch tán mùi hôi phát tán ra khu dân cư, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động các khu vực vận hành tiếp nhận xử lý chất thải.

VWS nhanh chóng thực hiện các thủ tục môi trường liên quan đến hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, đặc biệt là các nội dung liên quan báo cáo Đánh giá tác động môi trường của giai đoạn vận hành dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước khi nâng công suất tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt từ 3.000 tấn/ngày lên 10.000 tấn/ngày, và các quy định về việc thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Công ty cũng cần khẩn trương hoàn thành thử nghiệm, đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác/nước thải MBR mở rộng công suất 2.000 tấn/ngày. Tăng cường xử lý triệt để nước rỉ rác tồn lưu và chấm dứt tình trạng lưu chứa nước rỉ rác trong các ô chôn lấp.

Trước khi có bất kỳ thay đổi hoặc điều chỉnh nào về biện pháp thi công công trình bảo vệ môi trường, vận hành xử lý rác dẫn đến hành vi vi phạm quy định pháp luật về môi trường, VWS tphải thực hiện báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố và các sở ngành chức năng để được hướng dẫn giải quyết và có ý kiến chấp thuận trước khi triển khai kể cả trong tình huống cấp bách.

Cuối cùng, theo chỉ đạo của ông Tuyến, VWS phải khẩn trương nghiên cứu ý kiến góp ý của Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành liên quan về Đề án phát triển và đổi mới công nghệ xử lý rác tại Đa Phước để tiếp tục hoàn chỉnh đề án, trong đó cần quan tâm, ưu tiên đến yếu tố đảm bảo môi trường triệt để, không để xảy ra ô nhiễm, gửi đề án cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Tổ công tác liên ngành xem xét, đề xuất theo quy định.

Quốc Ngọc

[news_source] => [news_tag] => Khu liên hợp xử lý chất thải,David Dương,Trần Vĩnh Tuyến,Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam,tài nguyên và môi trường,VWS,vua rác,mùi hôi,ô nhiễm,bãi rác Đa Phước [news_status] => 6 [news_createdate] => 2019-03-07 16:01:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2019-03-07 16:01:00 [news_relate_news] => 22416,62354,74779 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/tphcm-tap-trung-giam-sat-tien-do-bien-phap-khac-phuc-bai-rac-da-phuoc-theo-quyet-dinh-xu-phat-cua-trung-uong-152278/ [news_urlid] => 152278 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 216 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tp-hcm-tap-trung-giam-sat-tien-do-bien-phap-khac-phuc-bai-rac-da-phuoc-theo-quyet-dinh-xu-phat-cua--a120885.html [tag] => Khu liên hợp xử lý chất thảiDavid DươngTrần Vĩnh TuyếnCông ty TNHH Xử lý chất thải Việt Namtài nguyên và môi trườngVWSvua rácmùi hôiô nhiễmbãi rác Đa Phước [daynews2] => 2019-03-07 16:01 [daynews] => 07/03/2019 - 16:01 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI