Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

03/05/2022 - 07:35

PNO - Ngày 2/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Thời gian gần đây các vụ đuối nước gây tử vong cho nhiều trẻ em vẫn còn thường xuyên xảy ra và ở mức cao ở một số địa phương.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này và bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là trong mùa hè, mùa mưa, bão sắp đến, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em; các chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Trẻ được dạy bơi và các kỹ năng an toàn nước
Trẻ được dạy bơi và các kỹ năng an toàn nước

Trong đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tại các địa phương; thường xuyên rà soát, đề xuất kịp thời các cơ chế, chính sách, biện pháp hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè; đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học; đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè để bảo đảm an toàn, phòng, chống đuối nước; hướng dẫn các địa phương về việc tổ chức học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi và các điều kiện cần thiết liên quan và việc hỗ trợ, giảm giá vé, chi phí học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi, các dịch vụ liên quan cho học sinh, trẻ em.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc phối hợp quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, thời gian bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là đuối nước.

Rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây đuối nước và triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi trong các cơ sở giáo dục, tăng cường truyền thông về trách nhiệm, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em cho cha mẹ, trẻ em và cộng đồng dân cư.

Chủ động bố trí ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành để thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; vận động xã hội hỗ trợ kinh phí xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết chế thể dục, thể thao, phát triển hệ thống bể bơi thông minh và các nguồn nước mở an toàn để tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi cho trẻ em.

Kiểm tra, thanh tra, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước tại địa phương.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời có các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI