Thứ trưởng Trần Văn Thuấn được giao điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia

02/12/2022 - 16:19

PNO - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn được giao giữ chức vụ kiêm nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng, phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 8101/VPCP-KGVX ngày 2/12/2022 truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về việc kiện toàn nhân sự của Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia và kiện toàn nhân sự của Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự của Hội đồng Y khoa Quốc gia, giao giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế - giữ chức vụ kiêm nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng, phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Hội đồng Y khoa Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 6/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp cho các chức danh hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Tham gia giám sát, đánh giá việc tuân thủ chuẩn năng lực nghề nghiệp của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước về y tế và theo quy định của pháp luật.

N.D

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI