Thành lập Ban chỉ đạo thanh tra mua sắm thiết bị y tế, kit xét nghiệm COVID-19

14/01/2022 - 20:10

PNO - Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc đôn đốc việc thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế, kit xét nghiệm COVID-19.

Ngày 14/1, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác đôn đốc, tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19.

Thành lập Ban chỉ đạo thanh tra mua sắm thiết bị y tế, kit xét nghiệm COVID-19 - Ảnh minh họa
Thành lập Ban chỉ đạo thanh tra mua sắm thiết bị y tế, kit xét nghiệm COVID-19 - Ảnh minh họa

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm tám thành viên, do ông Trần Văn Minh, Phó tổng TTCP làm Trưởng Ban. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 cho các vụ, cục thuộc TTCP và Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh theo đề cương hướng dẫn của TTCP.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ chỉ đạo, đôn đốc hoạt động thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 của TTCP, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra theo đúng mục đích, yêu cầu, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn chỉ đạo việc tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thanh tra trên phạm vi toàn quốc trình Tổng TTCP, giúp Tổng TTCP xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tương tự, Tổ công tác giúp việc gồm chín thành viên, do ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ III, TTCP làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã được nêu ở trên; giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc để báo cáo Ban chỉ đạo và giúp Ban Chỉ đạo xây dựng báo cáo Tổng TTCP.

Chi Mai

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI