Nhờ tăng cường kiểm tra, TPHCM xử lý nhiều vụ tham nhũng ngay từ đầu năm

29/04/2021 - 10:38

PNO - Báo cáo ngày 28/4 của UBND TPHCM cho thấy, trong quý 1/2021, qua công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố, đã phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 600 tỷ đồng.

Theo đó, toàn thành phố đã thực hiện 53 cuộc thanh tra, trong đó có 31 cuộc từ năm 2020 chuyển sang và 22 cuộc triển khai trong quý 1/2021 tại 77 đơn vị, với 40 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 13 cuộc đột xuất.

Kết quả, phát hiện 18/77 đơn vị có vi phạm, trong đó vi phạm về kinh tế gần 600 tỷ đồng; đã kiến nghị thu hồi hơn 342 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 596 tỷ đồng. Song song, kiến nghị xử lý hành chính 8 tập thể và 36 cá nhân.

Qúy 1/2021, qua thanh kiểm tra toàn diện các lĩnh vực, thành phố phát hiện tham nhũng hàng trăm tỷ đồng
Quý 1/2021, qua thanh kiểm tra toàn diện các lĩnh vực, thành phố phát hiện tham nhũng hàng trăm tỷ đồng

Cụ thể là: Lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng đã triển khai 7 cuộc thanh tra tại 13 đơn vị. Phát hiện vi phạm về kinh tế 125 triệu đồng, kiến nghị thu hồi toàn bộ 125 triệu đồng, kiến nghị xử lý 1 tập thể và 20 cá nhân.

Lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách đã triển khai 18 cuộc thanh tra tại 26 đơn vị. Phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 227 triệu đồng, kiến nghị thu hồi hơn 217 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 10 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 3 cá nhân.

Lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai đã triển khai 5 cuộc thanh tra tại 12 đơn vị, trong đó đã ban hành kết luận thanh tra 4 cuộc.

Các lĩnh vực khác với 23 cuộc thanh tra tại 26 đơn vị. Phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 596 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 7 tập thể và 13 cá nhân.

Việc thanh, kiểm tra chuyên ngành tại các sở, ngành đã thực hiện 1.768 cuộc đối với 1.774 tổ chức, cá nhân. Qua đó, phát hiện 1.766 tổ chức, cá nhân có vi phạm. Ban hành 1.766 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 9.256.100.000 đồng.

Cũng trong quý 1, công tác thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đã thực hiện 22 cuộc thanh tra đối với 44 đơn vị. Phát hiện vi phạm kinh tế hơn 113 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 6 cá nhân.

Tuyết Dân

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI