Dôi dư 399 cán bộ công, viên chức sau khi lập thành phố Thủ Đức

23/10/2020 - 17:42

PNO - Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình tham mưu UBND TPHCM liên quan phương án sắp xếp bộ máy, nhân sự của thành phố Thủ Đức. Việc thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9, quận Thủ Đức dẫn đến số cán bộ, công chức, viên chức dôi dư là 399 người.

Sau khi sắp xếp 3 quận thành thành phố Thủ Đức, theo thống kê, tổng cán bộ, công chức, viên chức của 3 quận được giao trong năm 2020 là 1.221 người.

Sở Nội vụ TPHCM đề xuất, trên cơ sở đó, sẽ bố trí nhân sự cho thành phố Thủ Đức, tính đến năm 2025 là 822 người, con số dôi dư là 399 người.

Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình UBND TPHCM liên quan sắp xếp nhân sự cho Thành phố Thủ Đức
Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình UBND TPHCM liên quan sắp xếp nhân sự cho thành phố Thủ Đức

Theo đó, phương án sắp xếp bộ máy, nhân sự của thành phố Thủ Đức như sau:

Cơ quan đảng thành phố Thủ Đức: năm 2021 là 128 người, sau năm 2025 là 92 người.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố Thủ Đức: năm 2021 là 112 người, sau năm 2025 là 76 người.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành ủy thành phố Thủ Đức: năm 2021 là 39 người, sau năm 2025 là 30 người.

UBND thành phố Thủ Đức năm 2021 sẽ có 657 người, sau năm 2025 là 459 người. Trong đó, lãnh đạo UBND thành phố Thủ Đức sẽ gồm một chủ tịch và 3 phó chủ tịch.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Thủ Đức: năm 2021 là 246 người, sau năm 2025 là 165 người.

Như vậy, theo sắp xếp, đến năm 2025, thành phố Thủ Đức sẽ dôi dư 399 người. Con số này, theo phương án của Sở Nội vụ TPHCM, từ năm 2021 đến 2025, tương đương 60 tháng, sẽ giải quyết theo hướng thực hiện giảm dần.

Nhiều cửi tri cho rằng,
Nhiều cử tri cho rằng, việc sắp xếp bộ máy của thành phố Thủ Đức cần đặt yếu tố giải quyết thủ tục hành chính cho người dân lên đầu

Cụ thể như sau:

Trong năm 2021, sẽ bố trí nhân sự công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, điều động sang quận khác hoặc các sở, ngành và giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc đối với 66 cán bộ, 26 viên chức, nhân viên lao động hợp đồng.

Năm 2022, sẽ bố trí nhân sự công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, điều động sang quận khác hoặc các sở, ngành và giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc đối với 66 cán bộ, 21 viên chức, nhân viên lao động hợp đồng.

Năm 2023, sẽ bố trí nhân sự công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, điều động sang quận khác hoặc các sở, ngành và giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc đối với 66 cán bộ, 15 viên chức, nhân viên lao động hợp đồng.

Năm 2024, sẽ bố trí nhân sự công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, điều động sang quận khác hoặc các sở, ngành và giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc đối với 65 cán bộ, 15 viên chức, nhân viên lao động hợp đồng.

Năm 2025, sẽ bố trí nhân sự công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, điều động sang quận khác hoặc các sở, ngành và giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc đối với 46 cán bộ, 13 viên chức, nhân viên lao động hợp đồng.

Sở Nội vụ TPHCM đồng thời đề xuất, trường hợp dôi dư do không bố trí, sắp xếp, điều chuyển được thì động viên thôi việc và được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Tuyết Dân

 
Array ( [news_id] => 1420507 [news_title] => Dôi dư 399 cán bộ công, viên chức sau khi lập thành phố Thủ Đức [news_title_seo] => Dôi dư 399 cán bộ công, viên chức sau khi lập thành phố Thủ Đức [news_supertitle] => [news_picture] => doi-du-399-can-bo-cong-vien-chuc-sau-_1603450603.jpg [news_subcontent] => Việc thành lập TP. Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9, quận Thủ Đức dẫn đến số cán bộ, công chức, viên chức dôi dư là 399 người. [news_subcontent_seo] => Việc thành lập TP. Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9, quận Thủ Đức dẫn đến số cán bộ, công chức, viên chức dôi dư là 399 người. [news_headline] => Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình tham mưu UBND TPHCM liên quan phương án sắp xếp bộ máy, nhân sự của thành phố Thủ Đức. Việc thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9, quận Thủ Đức dẫn đến số cán bộ, công chức, viên chức dôi dư là 399 người. [news_content] =>

Sau khi sắp xếp 3 quận thành thành phố Thủ Đức, theo thống kê, tổng cán bộ, công chức, viên chức của 3 quận được giao trong năm 2020 là 1.221 người.

Sở Nội vụ TPHCM đề xuất, trên cơ sở đó, sẽ bố trí nhân sự cho thành phố Thủ Đức, tính đến năm 2025 là 822 người, con số dôi dư là 399 người.

Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình UBND TPHCM liên quan sắp xếp nhân sự cho Thành phố Thủ Đức
Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình UBND TPHCM liên quan sắp xếp nhân sự cho thành phố Thủ Đức

Theo đó, phương án sắp xếp bộ máy, nhân sự của thành phố Thủ Đức như sau:

Cơ quan đảng thành phố Thủ Đức: năm 2021 là 128 người, sau năm 2025 là 92 người.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố Thủ Đức: năm 2021 là 112 người, sau năm 2025 là 76 người.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành ủy thành phố Thủ Đức: năm 2021 là 39 người, sau năm 2025 là 30 người.

UBND thành phố Thủ Đức năm 2021 sẽ có 657 người, sau năm 2025 là 459 người. Trong đó, lãnh đạo UBND thành phố Thủ Đức sẽ gồm một chủ tịch và 3 phó chủ tịch.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Thủ Đức: năm 2021 là 246 người, sau năm 2025 là 165 người.

Như vậy, theo sắp xếp, đến năm 2025, thành phố Thủ Đức sẽ dôi dư 399 người. Con số này, theo phương án của Sở Nội vụ TPHCM, từ năm 2021 đến 2025, tương đương 60 tháng, sẽ giải quyết theo hướng thực hiện giảm dần.

Nhiều cửi tri cho rằng,
Nhiều cử tri cho rằng, việc sắp xếp bộ máy của thành phố Thủ Đức cần đặt yếu tố giải quyết thủ tục hành chính cho người dân lên đầu

Cụ thể như sau:

Trong năm 2021, sẽ bố trí nhân sự công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, điều động sang quận khác hoặc các sở, ngành và giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc đối với 66 cán bộ, 26 viên chức, nhân viên lao động hợp đồng.

Năm 2022, sẽ bố trí nhân sự công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, điều động sang quận khác hoặc các sở, ngành và giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc đối với 66 cán bộ, 21 viên chức, nhân viên lao động hợp đồng.

Năm 2023, sẽ bố trí nhân sự công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, điều động sang quận khác hoặc các sở, ngành và giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc đối với 66 cán bộ, 15 viên chức, nhân viên lao động hợp đồng.

Năm 2024, sẽ bố trí nhân sự công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, điều động sang quận khác hoặc các sở, ngành và giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc đối với 65 cán bộ, 15 viên chức, nhân viên lao động hợp đồng.

Năm 2025, sẽ bố trí nhân sự công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, điều động sang quận khác hoặc các sở, ngành và giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc đối với 46 cán bộ, 13 viên chức, nhân viên lao động hợp đồng.

Sở Nội vụ TPHCM đồng thời đề xuất, trường hợp dôi dư do không bố trí, sắp xếp, điều chuyển được thì động viên thôi việc và được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Tuyết Dân

[news_source] => [news_tag] => thành phố Thủ Đức,khu đô thị sáng tạo,sắp xếp,sáp nhập [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-10-23 17:15:24 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-10-23 17:42:42 [news_relate_news] => 1420277,1420128,1420048, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 63 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/sap-xep-nhan-su-cho-thanh-pho-thu-duc-a1420507.html [tag] => thành phố Thủ Đứckhu đô thị sáng tạosắp xếpsáp nhập [daynews2] => 2020-10-23 17:42 [daynews] => 23/10/2020 - 17:42 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI