Trường đại học Hạ Long báo cáo Bộ GD-ĐT về Chủ tịch tỉnh kiêm Hiệu trưởng

22/05/2020 - 16:00

PNO - Báo cáo của trường nêu: việc quy định Hiệu trưởng trường đại học có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học là tiêu chuẩn mang tính định tính.

Những ngày qua, dư luận xôn xao việc ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được công nhận kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường đại học (ĐH) Hạ Long. Đây là việc chưa từng có tiền lệ. Nhiều người cho rằng ông Thắng kiêm nhiệm vị trí hiệu trưởng là vi phạm Điều 20 Luật Giáo dục ĐH; trong đó tiêu chuẩn của hiệu trưởng trường ĐH là có uy tín khoa học, kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học…

Liên quan đến vấn đề này, Bộ GD-ĐT cho biết Trường ĐH Hạ Long đã có báo cáo gửi bộ. Cụ thể, báo cáo nêu: Trong quá trình công tác, với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Thắng luôn quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát mọi hoạt động của nhà trường từ xây dựng cơ chế chính sách, tập trung nguồn lực đến tìm kiếm đối tác quốc tế để liên doanh liên kết, hợp tác đào tạo.

Bản thân ông Nguyễn Văn Thắng cũng có nhiều công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành đào tạo của nhà trường. Việc quy định Hiệu trưởng trường ĐH có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục ĐH là tiêu chuẩn mang tính định tính, có thể vận dụng đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Thắng trong trường hợp rất cần thiết này. Mặt khác, Luật Giáo dục sửa đổi cũng không quy định bắt buộc chức danh Hiệu trưởng là cán bộ cơ hữu của trường ĐH.

Đại học Hạ Long
Trường đại học Hạ Long

Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thảo luận, xem xét, đánh giá tổng thể, rà soát trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh (đặc biệt là điều kiện phải có học vị tiến sĩ) và thống nhất quyết nghị phân công ông Nguyễn Văn Thắng, tiến sĩ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm giữ chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long (tại Thông báo số 1756-TB/TU ngày 09/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ).

Căn cứ theo các quy định hiện hành, ngày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và quy định của tỉnh về công tác cán bộ, Hội đồng Trường ĐH Hạ Long đã tổ chức họp để bầu chức danh Hiệu trưởng. Kết quả, 100% thành viên hội đồng dự họp đã nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Thắng đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định như: có phẩm chất chính trị, có trình độ tiến sĩ, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, có uy tín khoa học và có kinh nghiệm quản lý giáo dục ĐH; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH công lập theo quy định của pháp luật.

Được biết, kinh nghiệm quản lý giáo dục ĐH là một trong những quy định cần thiết của một hiệu trưởng trường ĐH. Bởi theo quy định tại Điều 20 Luật Giáo dục ĐH, hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản của cơ sở giáo dục ĐH, có kinh nghiệm quản lý cơ sở giáo dục ĐH, có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Đồng thời là người tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, hợp tác trong nước, quốc tế, hoạt động khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục ĐH và quyết định của hội đồng trường.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thắng là tiến sĩ kinh tế chưa từng trải qua và có kinh nghiệm trong quản lý giáo dục ĐH theo quy định tại Điều 20 Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH.

Đại Minh

 
Array ( [news_id] => 1411005 [news_title] => Trường đại học Hạ Long báo cáo Bộ GD-ĐT về Chủ tịch tỉnh kiêm Hiệu trưởng [news_title_seo] => Trường đại học Hạ Long báo cáo Bộ GD-ĐT về Chủ tịch tỉnh kiêm Hiệu trưởng [news_supertitle] => [news_picture] => quy-dinh-hieu-truong-truong-dh-co-_1590137228.jpg [news_subcontent] => Báo cáo của trường nêu: việc quy định hiệu trưởng trường đại học có uy tín khoa học, kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học là tiêu chuẩn định tính. [news_subcontent_seo] => Báo cáo của trường nêu: việc quy định hiệu trưởng trường đại học có uy tín khoa học, kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học là tiêu chuẩn định tính. [news_headline] => Báo cáo của trường nêu: việc quy định Hiệu trưởng trường đại học có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học là tiêu chuẩn mang tính định tính. [news_content] =>

Những ngày qua, dư luận xôn xao việc ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được công nhận kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường đại học (ĐH) Hạ Long. Đây là việc chưa từng có tiền lệ. Nhiều người cho rằng ông Thắng kiêm nhiệm vị trí hiệu trưởng là vi phạm Điều 20 Luật Giáo dục ĐH; trong đó tiêu chuẩn của hiệu trưởng trường ĐH là có uy tín khoa học, kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học…

Liên quan đến vấn đề này, Bộ GD-ĐT cho biết Trường ĐH Hạ Long đã có báo cáo gửi bộ. Cụ thể, báo cáo nêu: Trong quá trình công tác, với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Thắng luôn quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát mọi hoạt động của nhà trường từ xây dựng cơ chế chính sách, tập trung nguồn lực đến tìm kiếm đối tác quốc tế để liên doanh liên kết, hợp tác đào tạo.

Bản thân ông Nguyễn Văn Thắng cũng có nhiều công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành đào tạo của nhà trường. Việc quy định Hiệu trưởng trường ĐH có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục ĐH là tiêu chuẩn mang tính định tính, có thể vận dụng đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Thắng trong trường hợp rất cần thiết này. Mặt khác, Luật Giáo dục sửa đổi cũng không quy định bắt buộc chức danh Hiệu trưởng là cán bộ cơ hữu của trường ĐH.

Đại học Hạ Long
Trường đại học Hạ Long

Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thảo luận, xem xét, đánh giá tổng thể, rà soát trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh (đặc biệt là điều kiện phải có học vị tiến sĩ) và thống nhất quyết nghị phân công ông Nguyễn Văn Thắng, tiến sĩ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm giữ chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long (tại Thông báo số 1756-TB/TU ngày 09/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ).

Căn cứ theo các quy định hiện hành, ngày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và quy định của tỉnh về công tác cán bộ, Hội đồng Trường ĐH Hạ Long đã tổ chức họp để bầu chức danh Hiệu trưởng. Kết quả, 100% thành viên hội đồng dự họp đã nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Thắng đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định như: có phẩm chất chính trị, có trình độ tiến sĩ, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, có uy tín khoa học và có kinh nghiệm quản lý giáo dục ĐH; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH công lập theo quy định của pháp luật.

Được biết, kinh nghiệm quản lý giáo dục ĐH là một trong những quy định cần thiết của một hiệu trưởng trường ĐH. Bởi theo quy định tại Điều 20 Luật Giáo dục ĐH, hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản của cơ sở giáo dục ĐH, có kinh nghiệm quản lý cơ sở giáo dục ĐH, có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Đồng thời là người tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, hợp tác trong nước, quốc tế, hoạt động khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục ĐH và quyết định của hội đồng trường.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thắng là tiến sĩ kinh tế chưa từng trải qua và có kinh nghiệm trong quản lý giáo dục ĐH theo quy định tại Điều 20 Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH.

Đại Minh

[news_source] => [news_tag] => chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh,hiệu trưởng ĐH Hạ Long,ông Nguyễn Văn Thắng [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-05-22 15:45:34 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-05-22 16:00:46 [news_relate_news] => 1410875, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => giao-duc [newcate_code2] => su-kien-van-de [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 952 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/quy-dinh-hieu-truong-truong-dh-co-kinh-nghiem-quan-ly-giao-duc-dai-hoc-la-dinh-tinh-co-the-linh-hoat--a1411005.html [tag] => chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninhhiệu trưởng ĐH Hạ Longông Nguyễn Văn Thắng [daynews2] => 2020-05-22 16:00 [daynews] => 22/05/2020 - 16:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI