Quảng Trị: Ra mắt mô hình "Phụ nữ Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo"

14/10/2022 - 09:10

PNO - Ngày 13/10 Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã ra mắt mô hình “Phụ nữ Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo” tại thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh.

Tại chương trình, đại diện Hội LHPN xã Gio Việt đã báo cáo tình hình chấp hành pháp luật của chi hội phụ nữ thôn Tân Xuân trong thời gian qua, công bố Quyết định của UBND xã Gio Việt về việc thành lập mô hình “Phụ nữ Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo”, quyết định thành lập ban điều hành và nội quy, quy chế hoạt động.

: Bà Trần Thị Thanh Hà Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ra mắt mô hình.
Bà Trần Thị Thanh Hà (bìa phải) - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị - tặng hoa chúc mừng ra mắt mô hình

Mô hình “Phụ nữ Phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo” có 17 thành viên. Các thành viên đã ký cam kết nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, tham gia sinh hoạt theo đúng quy chế, lan tỏa tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo bằng những việc làm cụ thể, chung sức xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia các hoạt động vì phụ nữ, trẻ em nghèo…

: Đại diện các thành viên mô hình “Phụ nữ Phật giáo sống tốt đời đẹp đạo” ký cam kết
Đại diện các thành viên mô hình “Phụ nữ Phật giáo sống tốt đời đẹp đạo” ký cam kết

Huyền Trang

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdiendanvi /strCate=diendan

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEnhungnguoiphunuquanhtoivi /strCate=nhungnguoiphunuquanhtoi

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEvicuocsongantoanchophunutreemvi /strCate=vicuocsongantoanchophunutreem
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEhoivacuocsongvi /strCate=hoivacuocsong