Nông dân bám ruộng ngày mưa rét, săn “lộc trời” từ dưới đất chui lên

01/01/2021 - 11:59

PNO - Chớp thời cơ rươi từ dưới đất chui lên nổi đỏ mặt ruộng, nhiều người dân ven sông Lam lại kéo ra ruộng quây lưới vây bắt loại đặc sản này. Mưa rét, song ai nấy đều không dám bỏ ruộng, thay phiên canh chừng thời điểm “rồng đất” ngoi lên.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu