Những trang sách nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/05/2021 - 13:20

PNO - "Khát vọng Hồ Chí Minh: Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu" là tác phẩm mới nhất của PGS.TS. Bùi Đình Phong, vừa được Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM ấn hành.

Cuốn sách dày gần 500 trang, được biên soạn công phu, cẩn trọng để ra mắt dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2021), 110 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (1911 - 2021) và 80 năm ngày Người trở về nước, thực hiện tâm nguyện giải phóng dân tộc.

Cuốn sách mới nhất về Bác của nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM
Cuốn sách mới nhất về Bác của Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM

Sách gồm ba chương: chương 1 Khát vọng Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường - Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh; chương hai Khát vọng Hồ Chí Minh với Đại hội XIII của Đảng; và chương 3 Thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc.

Tác phẩm nghiên cứu bắt đầu bằng những ghi chép từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên tàu, ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng Nhà Rồng, đi “xem các nước họ làm thế nào rồi trở về giúp đồng bào” cho đến ngày Bác trở về, đến tận cuối đời…

Công trình cũng chuyển tải những nghiên cứu bước đầu về mối quan hệ khăng khít giữa khát vọng của Hồ Chí Minh với nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng về việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu.

“Càng đi sâu vào nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp di sản Hồ Chí Minh, chúng ta càng có cơ sở khẳng định tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vẹn nguyên giá trị, mở đường đổi mới, soi sáng tương lai, trường tồn cùng dân tộc và nhân loại; là "tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi” như Đảng ta ghi trang trọng trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội năm 2011” – PGS.TS Bùi Đình Phong bày tỏ.

Bộ sách vừa ra mắt của nhà xuất bản Trẻ
Bộ sách vừa ra mắt của nhà xuất bản Trẻ

Dịp này, nhà xuất bản Trẻ cũng giới thiệu ba ấn phẩm mới về Bác Hồ: Bác Hồ với Quốc hội Việt Nam, Bác Hồ với Chính phủ Việt NamBác Hồ với Mặt trận Việt Minh. Bộ sách do PGS.TS. Hà Minh Hồng chủ biên, được in theo khổ 23x 15,5.

Lấy dấu mốc sự kiện cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên được diễn ra trong lịch sử Việt Nam (ngày 6/1/1946), cuốn sách Bác Hồ với Quốc hội Việt Nam tập trung vào các nội dung: Bác Hồ tiếp xúc cử tri, Bác Hồ với các kỳ bầu cử Quốc Hội, Bác Hồ nhận lãnh trách nhiệm nguyên thủ Quốc gia trước Quốc hội, Bác Hồ với hiến pháp được thông qua tại Quốc hội…Hình thức thể hiện là những câu chuyện ngắn được biên soạn từ nhiều nguồn tài liệu.

Quyển Bác Hồ với mặt trận Việt Minh khai thác giai đoạn từ 1941-1951, cũng là thời gian từ khi Mặt trận Việt Minh được thành lập cho đến khi hoàn thành sứ mệnh. Dưới sự tổ chức và lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Việt Minh, đã thực hiện thành công đại đoàn kết toàn dân, gồm công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác.

Tác phẩm Bác Hồ với Mặt trận Việt Minh
Tác phẩm Bác Hồ với Quốc Hội Việt Nam

“Chính sách mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng.Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, mặt trận dân tộc thống nhất vẫn là một trong những lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam”- lời Bác. Và những câu chuyện về Bác trong cuốn sách Bác Hồ với Mặt trận Việt Minh như một phần lý giải cho sự thành công của Việt Minh, dưới sự lãnh đạo tài tình của Bác. 

Riêng tác phẩm Bác Hồ với Chính phủ Việt Nam tập hợp nhiều nguồn sử liệu và phân tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị kiến trúc sư trưởng của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Ba tựa sách trên tiếp tục bổ sung vào tủ sách Di sản Hồ Chí Minh của nhà xuất bản Trẻ. Trước đó đơn vị đã xuất bản các tựa: Hồ Chí Minh - Tác phẩm (bộ gồm 5 cuốn khổ nhỏ); Hồ Chí Minh - Tác phẩm bảo vật quốc gia (bộ gồm 5 cuốn khổ nhỏ), Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ...

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI