Nhuận bút theo lương, hộ khẩu theo chỗ ở

01/06/2014 - 15:23

PNO - PNO - Hôm nay 1/6, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản” bắt đầu có hiệu lực thi hành. Từ ngày 15/6 tới, các công dân tạm trú tại TP trực thuộc trung ương có...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tính nhuận bút theo hệ số và lương cơ sở

Theo Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản”, khung nhuận bút cho tác phẩm báo in, báo điện tử được quy định hệ số tối đa là 10 đối với tin, trả lời bạn đọc, tranh, ảnh. Đối với thể loại chính luận, phóng sự, ký (một kỳ), bài phỏng vấn, sáng tác văn học, nghiên cứu thì hệ số tối đa là 30. Riêng thể loại trực tuyến, Media thì hệ số tối đa là 50.

Đối với tác phẩm báo nói, báo hình, hệ số tối đa cho thể loại tin, trả lời bạn đọc là 10; đối với thể loại chính luận, phóng sự, ký (một kỳ), bài phỏng vấn, sáng tác văn học, nghiên cứu, hướng dẫn khoa học giáo dục là 30 và tọa đàm, giao lưu là 50.

Trong đó, giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở.

Đối tượng được hưởng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo in, báo điện tử gồm:

-Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được cơ quan báo chí sử dụng.

- Lãnh đạo cơ quan báo chí, biên tập viên và những người tham gia thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm báo chí.

- Người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm báo chí.

Nhuan but theo luong, ho khau theo cho o

Ở nhà thuê cũng có thể đăng ký thường trú. Nguồn ảnh minh họa: chothuenhahcm.net.

3 điều kiện để có hộ khẩu thường trú tại TP lớn

Theo Nghị định số 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú”, công dân đang tạm trú nếu có đủ 3 điều kiện dưới đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

- Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc trung ương.

Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân, tổ chức tại thành phố trực thuộc trung ương phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; từ hai năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Trường hợp tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó.

Nghị định cũng nêu rõ, thời hạn tạm trú liên tục được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú. Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là Sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân theo mẫu quy định của Bộ Công an.

- Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.

Riêng trường hợp đăng ký thường trú vào nội thành TP Hà Nội thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/6/2014.

Hồ Vinh

 
Array ( [news_id] => 73462 [news_title] => Nhuận bút theo lương, hộ khẩu theo chỗ ở [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => PNO - Hôm nay 1/6, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản” bắt đầu có hiệu lực thi hành. Từ ngày 15/6 tới, các công dân tạm trú tại TP trực thuộc trung ương có thể xin thường trú nếu thỏa 3 điều kiện tại Nghị định 31 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú”. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => PNO - Hôm nay 1/6, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản” bắt đầu có hiệu lực thi hành. Từ ngày 15/6 tới, các công dân tạm trú tại TP trực thuộc trung ương có thể xin thường trú nếu thỏa 3 điều kiện tại Nghị định 31 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú”. [news_content] =>
edf40wrjww2tblPage:Content

Tính nhuận bút theo hệ số và lương cơ sở

Theo Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản”, khung nhuận bút cho tác phẩm báo in, báo điện tử được quy định hệ số tối đa là 10 đối với tin, trả lời bạn đọc, tranh, ảnh. Đối với thể loại chính luận, phóng sự, ký (một kỳ), bài phỏng vấn, sáng tác văn học, nghiên cứu thì hệ số tối đa là 30. Riêng thể loại trực tuyến, Media thì hệ số tối đa là 50.

Đối với tác phẩm báo nói, báo hình, hệ số tối đa cho thể loại tin, trả lời bạn đọc là 10; đối với thể loại chính luận, phóng sự, ký (một kỳ), bài phỏng vấn, sáng tác văn học, nghiên cứu, hướng dẫn khoa học giáo dục là 30 và tọa đàm, giao lưu là 50.

Trong đó, giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở.

Đối tượng được hưởng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo in, báo điện tử gồm:

-Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được cơ quan báo chí sử dụng.

- Lãnh đạo cơ quan báo chí, biên tập viên và những người tham gia thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm báo chí.

- Người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm báo chí.

Nhuan but theo luong, ho khau theo cho o

Ở nhà thuê cũng có thể đăng ký thường trú. Nguồn ảnh minh họa: chothuenhahcm.net.

3 điều kiện để có hộ khẩu thường trú tại TP lớn

Theo Nghị định số 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú”, công dân đang tạm trú nếu có đủ 3 điều kiện dưới đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

- Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc trung ương.

Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân, tổ chức tại thành phố trực thuộc trung ương phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; từ hai năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Trường hợp tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó.

Nghị định cũng nêu rõ, thời hạn tạm trú liên tục được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú. Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là Sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân theo mẫu quy định của Bộ Công an.

- Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.

Riêng trường hợp đăng ký thường trú vào nội thành TP Hà Nội thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/6/2014.

Hồ Vinh

[news_source] => [news_tag] => đăng ký thường trú,nhuận bút,có hiệu lực,chính sách mới,Nghị định [news_status] => 6 [news_createdate] => 2014-06-01 15:23:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2014-06-01 15:23:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => phap-luat [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/phap-luat/nhuan-but-theo-luong-ho-khau-theo-cho-o-25133/ [news_urlid] => 25133 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1651 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nhuan-but-theo-luong-ho-khau-theo-cho-o-a73462.html [tag] => đăng ký thường trúnhuận bútcó hiệu lựcchính sách mớiNghị định [daynews2] => 2014-06-01 15:23 [daynews] => 01/06/2014 - 15:23 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI