Nhiều ý kiến "nóng" dành cho sự phát triển của thành phố

16/10/2020 - 20:44

PNO - Chiều 16/10, tại ngày làm việc chính thức thứ hai của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội đã biểu quyết thông qua các góp ý của đại biểu về một số dự thảo, văn kiện thúc đẩy TPHCM phát triển toàn diện.

Các góp ý này được ghi nhận từ phiên thảo luận của 20 tổ đại biểu trong chiều 15/10 - ngày làm việc chính thức đầu tiên của đại hội.

Cụ thể, đối với Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa X; dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2021-2025) đã có 422 đại biểu góp ý; với 429 lượt góp ý, 606 ý kiến.

Chiều 16/10, đại hội biểu quyết thông qua báo cáo góp ý của các đại biểu đối với một số văn kiện, dự thảo
Chiều 16/10, Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo góp ý của các đại biểu đối với một số văn kiện, dự thảo

Nhận định chung, các góp ý tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố nhanh và bền vững, có chất lượng sống tốt, chăm lo tốt đời sống, tinh thần cho người dân, xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch vững mạnh.

Nhiều ý kiến thống nhất với nội dung đánh giá về kinh tế. Tuy nhiên, theo các đại biểu, cần đánh giá thêm thực trạng và mức đóng góp cụ thể của kinh tế số đối với sự phát triển của kinh tế thành phố; đánh giá, so sánh rõ hơn về khoảng cách phát triển giữa TPHCM với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cũng có ý kiến cho rằng, việc quy hoạch sử dụng đất cần phân bổ hợp lý (đất nông nghiệp còn nhiều nhưng tỷ trọng đóng góp không cao), bổ sung đánh giá về chính sách chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở và đất dịch vụ cũng như có kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp phù hợp, tránh lãng phí.

Có ý kiến đề nghị đánh giá tác động việc đầu tư dự án có sử dụng vốn, đặc biệt là dự án sử dụng vốn ngân sách, phải công khai, minh bạch; phân tích rõ nguyên nhân chưa thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn; đánh giá trách nhiệm của các tổng công ty của thành phố trong tham gia chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, bởi kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho người có thu nhập thấp chưa đáp ứng nhu cầu.

Về 7 chương trình đột phá được đưa ra thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020, một số đại biểu cho rằng, một số chương trình đột phá chưa đạt (như chỉnh trang và phát triển đô thị, giảm ô nhiễm môi trường, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông) do vướng về cơ sở pháp lý trong việc kêu gọi đầu tư hạ tầng giao thông. Hiện nay, các dự án theo hình thức BT, BOT không thực hiện được, thiếu nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, giảm ngập nước.

 

Một đại biểu trình bày ý kiến trong phiên thảo luận tổ chiều 15/10

Riêng 4 chương trình đột phá của thành phố trong nhiệm kỳ tới đây, đa số đại biểu thống nhất và đề nghị có lộ trình thực hiện cụ thể cho từng chương trình trọng điểm. Cạnh đó, cần bổ sung đề án đào tạo cán bộ ngang tầm với yêu cầu phát triển của đất nước để thực hiện chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa thành phố, cần có chương trình "Bình chọn và phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực".

Hầu hết ý kiến thống nhất với dự thảo báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới đây: có ý kiến đề nghị quan tâm nhiều hơn công tác quy hoạch phát triển kinh tế vùng, chú ý đến yếu tố liên kết, trong đó đầu tàu kinh tế giữ vai trò quan trọng; việc quy hoạch cần đồng bộ hơn.

Song song, một số đại biểu cho rằng, phát triển bền vững phải gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, nếu không sẽ dẫn đến việc phát triển mất cân đối; do đó cần quan tâm đến phát triển đồng bộ, hài hòa các lĩnh vực.

Đại hội chính thức diễn ra từ ngày 15/10 đến 18/10
Đại hội chính thức diễn ra từ ngày 15 đến 18/10

Đối với báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, có 197 lượt ý kiến, với tổng số 233 ý kiến góp ý.

Một số ý kiến cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, Trung ương đã thể hiện sự quan tâm để tạo ra những cơ chế trong quá trình lãnh đạo, điều hành của thành phố. Tuy nhiên, có rất nhiều cơ chế vẫn chưa đáp ứng, thành phố phải tranh thủ sự quan tâm của bộ, ngành Trung ương.

Nhiều đại biểu cho rằng, cần quan tâm định hướng cụ thể về chiến lược phát triển kinh tế vùng, nhất là miền Đông Nam Bộ; cần nêu rõ tiềm lực của đất nước để có sự đầu tư đúng, phù hợp với từng vùng miền, tránh lãng phí trong đầu tư.

Đặc biệt, có ý kiến đề nghị cần có một đầu mối để các cơ quan khi tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tránh chồng chéo, khó thực hiện. Kiến nghị Trung ương sớm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt để các địa phương có điều kiện phát triển; tăng cường phân cấp quản lý cho TPHCM.

Một số đại biểu cho rằng, cần thực hiện tốt sự phối hợp đồng bộ, hạn chế chồng chéo giữa các bộ, ngành trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành và giải quyết các vấn đề của địa phương, tạo ra những cơ chế mới, thông thoáng cho các địa phương, đặc biệt là những địa phương lớn như TPHCM. 

Tuyết Dân - Đỗ Hoa

 
TIN MỚI