Ngày 29/11, diễn ra hội thảo quốc gia về hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam

22/11/2022 - 11:39

PNO - Hội thảo sẽ được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, trực tuyến tại hai điểm cầu Huế, TPHCM, do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì.

 

Thiếu niên Huế trong trang áo dài ngũ thân (Ảnh minh họa)
Thiếu niên Huế trong trang áo dài ngũ thân (Ảnh minh họa: Kha Hằng)

Ngày 29/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) sẽ diễn ra Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” - do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và một số cơ quan liên quan tổ chức.

Theo đó, hội thảo sẽ tập trung làm rõ các nội dung, nội hàm và các thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đồng thời xác định nội dung các giá trị cụ thể trong từng hệ giá trị, những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng nhân dân; xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể, để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay...

M.Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI