Một loạt lãnh đạo chứng khoán bị kỷ luật sẽ không ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán

18/05/2022 - 19:05

PNO - Bộ Tài chính cho hay việc một loạt lãnh đạo chứng khoán bị kỷ luật sẽ không ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chiều ngày 18/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo các hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân là nguyên lãnh đạo, lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giáo dịch chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM; cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đồng thời, cảnh cáo các ông Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Bộ Tài chính thông tin việc 1 loạt lãnh đạo chứng khoán bị kỷ luật
 

Bộ Tài chính cho biết, ngay sau khi có kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các sở giao dịch chứng khoán (GDCK), Trung tâm Lưu ký chứng khoán (LKCK) và các đơn vị có liên quan kiểm điểm và triển khai các biện pháp khắc phục những vi phạm và khuyết điểm.

Những sai phạm của các cá nhân sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của UBCKNN, các sở GDCK, Trung tâm LKCK và thị trường chứng khoán. Bộ Tài chính đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và vận hành thị trường chứng khoán liên tục, ổn định, an toàn; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tăng cường năng lực toàn diện và kiện toàn tổ chức cán bộ, bố trí cán bộ chủ chốt đáp ứng được yêu cầu về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho UBCKNN, các sở GDCK, Trung tâm LKCK, đảm bảo công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán thường xuyên, liên tục và có hiệu quả.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo UBCKNN và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thực hiện tái cấu trúc thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động của các định chế trung gian, phát triển hệ thống nhà đầu tư chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của UBCKNN và các sở GDCK, Trung tâm LKCK để phát triển thị trường chứng khoán bền vững, minh bạch, trở thành kênh dẫn vốn trung, dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế, là kênh đầu tư dài hạn, an toàn, công bằng cho nhà đầu tư.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI