Còn nhiều bất cập trong kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ

18/05/2022 - 18:42

PNO - Việc xác định người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là giám đốc sở và tương đương trở lên, đến nay chưa được quy định cụ thể, rõ ràng.

Ngày 18/5, UBND TPHCM đã có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021.

Theo đó, tổng số cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn thành phố năm 2021 là 2.797 đơn vị, ít hơn so với năm 2020 (có 3.028 đơn vị).

Sở dĩ có sự giảm sút trên là do việc tổ chức, sắp xếp lại (sáp nhập, hợp nhất, giải thể...) của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như một số nơi không báo cáo số liệu các cơ quan đảng trực thuộc.

Tuy nhiên, UBND thành phố đã chỉ đạo rà soát, tổng hợp bảo đảm số liệu các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện việc kê khai báo cáo Thanh tra Chính phủ đúng thực tế.

Ảnh minh họa từ internet
 

 

Kết quả trong 16.401 người phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 có 16.394 đã thực hiện và trong số 14.139 người phải thực hiện kê khai hàng năm, đã có 14.132 người thực hiện. Có 301 người thực hiện kê khai lần đầu trong năm 2021 và 1.961 người phải kê khai bổ sung.

Có 7 trường hợp không thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 (kê khai hàng năm), trong đó có 5 trường họp nghỉ việc, 1 trường hợp đang điều trị bệnh và 1 trường hợp qua đời.

Hai trường hợp không thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, do trước thời điểm công khai 1 trường hợp bị bệnh chết và 1 trường hợp nghỉ việc. Trong số trên, có 495 bản kê khai tài sản, thu nhập vừa công khai bằng hình thức niêm yết, vừa công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp.

Theo đánh giá của UBND TPHCM, việc triển khai công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021 trên địa bàn thành phố được thực hiện có hiệu quả, công khai, trung thực, đảm bảo về trình tự, thủ tục.

Tuy nhiên, việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2021 tiếp tục còn một số bất cập, hạn chế. 

Việc xác định người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là giám đốc sở và tương đương trở lên, nhưng đến nay chưa được quy định cụ thể, rõ ràng đối tượng nào là tương đương giám đốc sở.

UBND TPHCM kiến nghị Thanh tra Chính phủ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về các quy định của phát luật liên quan cộng tác kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.

UBND thành phố cũng kiến nghị Thanh tra Chính phủ có ý kiến hướng dẫn về việc xác định đối tượng người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên để chính quyền thành phố thực hiện việc quản lý công tác kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI