Lương cơ bản của lãnh đạo VNPT, VNA từ 60-70 triệu đồng

18/02/2020 - 21:03

PNO - Từ 1/4, bắt đầu thí điểm quản lý lương thưởng của VNPT, Vietnam Airlines, VATM. Mức lương cơ bản của chủ tịch hội đồng thành viên của doanh nghiệp thí điểm có thể lên tới 60-70 triệu đồng/tháng.

Thông tin được đưa ra tại Nghị định số 20 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Nghị định được thực hiện thí điểm tại 3 tập đoàn, tổng công ty gồm: công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT); công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines - VNA); công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM). Tiền lương sẽ được khoán theo đơn giá tiền lương quy định riêng cho từng doanh nghiệp. 

Khi xác định đơn giá khoán, công ty phải bảo đảm lợi nhuận (trước thuế) kế hoạch năm 2020 không thấp hơn lợi nhuận thực hiện bình quân của giai đoạn 2018 - 2019. Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 thì phải giảm trừ quỹ tiền lương theo một trong hai cách do công ty lựa chọn: giảm trừ tỷ lệ (%) hoặc theo mức chênh lệch giá trị lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận bình quân của giai đoạn 2018-2019. Mức giảm trừ tối đa không quá 2 tháng tiền lương.

Mức lương
Từ 1/4 , thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế của Nhà nước

Công ty quyết định tạm ứng tiền lương không quá 85% đơn giá khoán để chi trả hàng tháng cho người lao động và ban điều hành.

Về tiền lương của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị, kiểm soát viên, nghị định quy định mức lương cơ bản, tiền lương được hưởng theo chức danh. Mức lương cơ bản quy định theo hai loại doanh nghiệp gắn với quy mô, độ phức tạp quản lý (vốn, doanh thu, đầu mối quản lý, lao động).

Cụ thể loại 1, áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỷ đồng trở lên; doanh thu từ 30.000 tỷ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý (công ty con hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc) hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên. Dựa vào đó sẽ quy định mức lương cơ bản của chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị 70 triệu đồng/tháng, thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát 60 triệu đồng/tháng và đối với kiểm soát viên là 50 triệu đồng/tháng.

Loại 2, áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu dưới 10.000 tỷ đồng; doanh thu dưới 30.000 tỷ đồng và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người. Và các mức lương cơ bản của các chức danh trên lần lượt là 60; 50 và 40 triệu đồng/tháng.

Về tiền thưởng, được trích theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, xếp loại công ty nhưng không quá 2 tháng tiền lương, thù lao nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch và công ty xếp loại A. Và không được trích tiền thưởng nếu công ty xếp loại C hoặc công ty không thực hiện xếp loại...

B.T.L

 

 
Array ( [news_id] => 1403657 [news_title] => Lương cơ bản của lãnh đạo VNPT, VNA từ 60-70 triệu đồng [news_title_seo] => Lương cơ bản của lãnh đạo VNPT, VNA từ 60-70 triệu đồng [news_supertitle] => [news_picture] => luong-co-ban-cua-lanh-dao-vnpt-vna-_1582032810.jpg [news_subcontent] => Mức lương cơ bản của chủ tịch hội đồng thành viên một số doanh nghiệp thí điểm về chế độ tiền lương có thể lên tới 60-70 triệu đồng/tháng [news_subcontent_seo] => Mức lương cơ bản của chủ tịch hội đồng thành viên một số doanh nghiệp thí điểm về chế độ tiền lương có thể lên tới 60-70 triệu đồng/tháng [news_headline] => Từ 1/4, bắt đầu thí điểm quản lý lương thưởng của VNPT, Vietnam Airlines, VATM. Mức lương cơ bản của chủ tịch hội đồng thành viên của doanh nghiệp thí điểm có thể lên tới 60-70 triệu đồng/tháng. [news_content] =>

Thông tin được đưa ra tại Nghị định số 20 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Nghị định được thực hiện thí điểm tại 3 tập đoàn, tổng công ty gồm: công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT); công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines - VNA); công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM). Tiền lương sẽ được khoán theo đơn giá tiền lương quy định riêng cho từng doanh nghiệp. 

Khi xác định đơn giá khoán, công ty phải bảo đảm lợi nhuận (trước thuế) kế hoạch năm 2020 không thấp hơn lợi nhuận thực hiện bình quân của giai đoạn 2018 - 2019. Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 thì phải giảm trừ quỹ tiền lương theo một trong hai cách do công ty lựa chọn: giảm trừ tỷ lệ (%) hoặc theo mức chênh lệch giá trị lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận bình quân của giai đoạn 2018-2019. Mức giảm trừ tối đa không quá 2 tháng tiền lương.

Mức lương
Từ 1/4 , thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế của Nhà nước

Công ty quyết định tạm ứng tiền lương không quá 85% đơn giá khoán để chi trả hàng tháng cho người lao động và ban điều hành.

Về tiền lương của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị, kiểm soát viên, nghị định quy định mức lương cơ bản, tiền lương được hưởng theo chức danh. Mức lương cơ bản quy định theo hai loại doanh nghiệp gắn với quy mô, độ phức tạp quản lý (vốn, doanh thu, đầu mối quản lý, lao động).

Cụ thể loại 1, áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỷ đồng trở lên; doanh thu từ 30.000 tỷ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý (công ty con hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc) hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên. Dựa vào đó sẽ quy định mức lương cơ bản của chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị 70 triệu đồng/tháng, thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát 60 triệu đồng/tháng và đối với kiểm soát viên là 50 triệu đồng/tháng.

Loại 2, áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu dưới 10.000 tỷ đồng; doanh thu dưới 30.000 tỷ đồng và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người. Và các mức lương cơ bản của các chức danh trên lần lượt là 60; 50 và 40 triệu đồng/tháng.

Về tiền thưởng, được trích theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, xếp loại công ty nhưng không quá 2 tháng tiền lương, thù lao nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch và công ty xếp loại A. Và không được trích tiền thưởng nếu công ty xếp loại C hoặc công ty không thực hiện xếp loại...

B.T.L

 

[news_source] => [news_tag] => doanh nghiệp nhà nước,VNA,VNPT,lương cơ bản,nghị định 20 [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-02-18 20:35:58 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-02-18 21:03:22 [news_relate_news] => 1402424,63460, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1050 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/luong-co-ban-cua-lanh-dao-vnpt-vna-tu-60-70-trieu-dong-a1403657.html [tag] => doanh nghiệp nhà nướcVNAVNPTlương cơ bảnnghị định 20 [daynews2] => 2020-02-18 21:03 [daynews] => 18/02/2020 - 21:03 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI