Khánh Hòa thông qua phương án phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

08/12/2022 - 13:15

PNO - HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023.

Ngày 8/12, tại TP Nha Trang, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 8. Tại kỳ họp này đã thông qua một số nghị quyết quan trọng nhằm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó có nghị quyết phê duyệt đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2023

Theo ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa - dự kiến khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2023 là 1.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu gồm 2 thời hạn là 7 năm và 10 năm. Cơ cấu cụ thể của từng loại kỳ hạn tùy thuộc vào nhu cầu của các nhà đầu tư và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành. Mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu.

Việc phát hành trái phiếu dự kiến được thực hiện như sau: Phương thức đấu thầu phát hành tại tổ chức thực hiện đấu thầu công cụ nợ Chính phủ. Phương thức bảo lãnh phát hành thông qua các công ty chứng khoán, các ngân hàng, các tổ chức tài chính tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ.

Dự kiến, trái phiếu sẽ được tập trung phát hành đợt 1 vào tháng 7/2023. Trái phiếu sẽ được hoàn trả gốc một lần khi đáo hạn cho từng đợt phát hành và trả lãi theo định kỳ 1 năm/lần.

Nguồn vốn thanh toán nợ gốc, lãi, phí và các chi phí khác liên quan đến trái phiếu chính quyền địa phương được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh. UBND tỉnh Khánh Hòa cam kết bố trí nguồn ngân sách để thanh toán nợ gốc, lãi, trái phiếu đầy đủ đúng hạn.

Lãi suất phát hành do UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính thông báo và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

Huyền Hoa

 

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu