Hội LHPN TPHCM: Nâng chất hoạt động và mỗi ngày một sáng kiến hay

30/01/2023 - 06:36

PNO - Năm 2023, phong trào và hoạt động của Hội LHPN TPHCM hứa hẹn có nhiều khởi sắc khi mọi hoạt động được xác định sẽ nâng chất từ cơ sở. Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - về vấn đề này.

Phóng viên: Thưa bà, hoạt động Hội LHPN TPHCM trong năm 2023 sẽ tập trung cho 
những vấn đề gì?

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân: Năm 2023 là năm Hội LHPN thành phố ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại

Phát triển đội ngũ cán bộ hội cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động hội viên 

Để tạo được phong trào, hoạt động hội có sức sống và lan tỏa sâu rộng, đội ngũ cán bộ hội có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng. Cán bộ hội cơ sở, cụ thể là chi hội trưởng, là những người trực tiếp tổ chức thực hiện phong trào và hoạt động trong hội viên, phụ nữ. Cho nên, muốn nâng cao chất lượng hoạt động hội viên phải quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Vì thế, năm 2023, Trung ương Hội định hướng nhiệm vụ “Tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở”. 

Để nâng cao chất lượng cán bộ hội cơ sở, Trung ương Hội LHPN đã có những kế hoạch như: tăng cường các hoạt động hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở; liên hoan cán bộ hội cấp vùng và toàn quốc ở cơ sở; ban hành giải thưởng Nguyễn Thị Định nhằm ghi nhận và đánh giá công lao của đội ngũ cán bộ hội các cấp. Đây là cách tôn vinh và khích lệ tinh thần để đội ngũ cán bộ hội nói chung và cán bộ hội cơ sở tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của tổ chức.

Bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện chủ đề năm 2023 của Hội LHPN Việt Nam về “Tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở” và chủ đề năm của thành phố về “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”. Hội LHPN thành phố đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp với 2 khâu đột phá, 11 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc; thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương; tiếp tục kết nối huy động các nguồn lực thực hiện chương trình vòng tay yêu thương, mẹ đỡ đầu, triệu phần quà san sẻ yêu thương...  

Ngoài ra, hội cũng sẽ tiếp tục thực hiện các đề án 938, 939, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa giai đoạn 2021-2026, dự án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2026; tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, từng bước đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên; phát huy vai trò các tổ chức thành viên; xây dựng đội ngũ cán bộ hội chuyên nghiệp… 

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - tặng quà cho trẻ em mồ côi
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - tặng quà cho trẻ em mồ côi


* Với những nhiệm vụ nói trên, Hội LHPN thành phố đã có những chuẩn bị như thế nào, thưa bà? 

- Hội sẽ tập trung vào công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ hội các cấp, chi hội trưởng phụ nữ ấp, khu phố. Thực hiện công tác quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2031; vận hành hoạt động ủy ban kiểm tra từ thành phố đến quận, huyện. Ngoài ra, hội cũng tiếp tục huy động sự tham gia của những người có uy tín vào hoạt động hội, phát triển hội viên từ các tổ chức thành viên và các hội khác, phát triển hội viên danh dự; tăng cường hướng dẫn tập hợp nhóm phụ nữ đặc thù; phát động đợt thi đua đặc biệt trong cán bộ hội “Mỗi ngày một sáng kiến” giai đoạn 2023-2025.

* Hội sẽ thực hiện và cụ thể hóa từng hoạt động như thế nào? 

- Chúng tôi sẽ tập trung vào phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên. Từng cán bộ hội phường, xã phải nắm chắc đặc điểm tình hình của từng nơi, nắm chắc hội viên; chi tổ hội phải thấu hiểu phụ nữ. Phấn đấu tăng 15.000 hội viên trên địa bàn dân cư; mỗi cơ sở hội có giải pháp hiệu quả để duy trì và nâng chất ít nhất một mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù, khó tập hợp ở địa phương. 

Hội LHPN TP Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội, đặc biệt là chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở và chi hội trưởng. Phấn đấu trong năm 2023 có 50% Hội LHPN quận, huyện và cơ sở sử dụng thành thạo phần mềm quản lý hội viên; ít nhất 70% chi hội trưởng được nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác hội. Hội LHPN các quận, huyện quan tâm tham mưu cho cấp ủy địa phương tạo điều kiện cơ cấu, bố trí ít nhất một nữ ứng viên tại khu phố, tổ dân phố để phụ trách hoạt động chi hội phụ nữ khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính. Kịp thời phát hiện những tấm gương phụ nữ, cán bộ chi, tổ hội ưu tú, tích cực cho Đảng. 

Để phát huy tiềm năng, thế mạnh của cán bộ hội cơ sở, nhân rộng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, Hội LHPN thành phố phát động thi đua trong cán bộ hội “Mỗi ngày một sáng kiến”, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở như: tổ chức hội trại, giao lưu, tập huấn cho chủ tịch hội cơ sở, tổ chức hội thi “Kỹ năng điều hành sinh hoạt trong chi hội trưởng”, tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng lực lượng nòng cốt, tập huấn kỹ năng xử lý điểm nóng cho lực lượng hội viên nòng cốt... 

Ngoài ra, hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đặc biệt là các hình thức tuyên truyền mang tính tương tác trực tiếp, dễ tiếp cận; duy trì và phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua… 

* Xin cảm ơn bà. 

Thiên Ân (thực hiện)

Củng cố chi, tổ hội và chuyển hướng hoạt động về cơ sở

Chúng tôi sẽ rà soát, củng cố các chi, tổ hội còn yếu, thiếu hệ thống chân rết bằng cách chọn lực lượng nòng cốt có trình độ, năng lực và uy tín với cộng đồng, nhiệt tình, trách nhiệm để trực tiếp vận động và quy tụ quần chúng. Sau khi lựa chọn, chúng tôi sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông qua các chuyên đề và thực tế công tác.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ dựa vào thế mạnh của từng chi, tổ hội mà chuyển hướng hoạt động về cơ sở thay vì tập trung ở Hội LHPN phường như hiện nay. Cụ thể, sẽ tổ chức các buổi tuyên truyền, chăm lo theo các nhóm đối tượng nhỏ ở từng tổ phụ nữ, phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng với phương châm nhà nhà cùng biết, người người cùng tham gia. 

Để nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở, cán bộ chi, tổ hội phải thường xuyên đi cơ sở, nắm chắc đặc điểm tình hình của từng nơi, từng chi, tổ hội; duy trì tổ chức các hoạt động chia sẻ yêu thương tạo sự lan tỏa trong cán bộ, hội viên để thu hút phụ nữ tham gia.

Chị Cao Thị Hiền Chủ tịch Hội LHPN phường 11, quận Bình Thạnh

Cán bộ trẻ chưa có kinh nghiệm nhưng có sức trẻ 

Thực hiện chủ đề năm 2023, quận Gò Vấp sẽ gặp một số khó khăn - đó là một số cán bộ hội tại các phường còn trẻ, mới nhận nhiệm vụ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện phong trào, hoạt động cũng như công tác vận động, tập hợp hội viên. Tuy nhiên, các bạn ấy vẫn có những lợi thế nhất định như sức trẻ, sự tiếp cận và thích ứng nhanh, có nhiều sáng kiến mới nhằm đổi mới phong trào dựa vào đặc điểm dân cư. 

Hội LHPN quận Gò Vấp sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội, tổ chức lớp sơ cấp lý luận chính trị để tiếp sức cho cán bộ cơ sở nhằm từng bước nâng chất các hoạt động. 

Chị Nguyễn Thị Lan Chủ tịch Hội LHPN quận Gò Vấp

Hứa hẹn mở ra nhiều hoạt động sôi nổi, gần gũi với hội viên
Hội LHPN quận 11 sẽ triển khai chương trình phát huy thế mạnh của cơ sở. Trong mỗi hoạt động, quận hội đều đồng hành. Theo đó, các cơ sở hội sẽ phải sáng tạo để nâng chất hoạt động tuyên truyền. Xây dựng cơ sở hội và nâng cao năng lực cho cán bộ hội cơ sở hứa hẹn sẽ mở ra nhiều hoạt động sôi nổi, gần gũi với hội viên, phụ nữ ngay tại địa bàn dân cư, phát huy vai trò là tổ chức đại diện cho giới. 

Chị Đoàn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Hội LHPN quận 11

Song An - Thu Lê (ghi)


 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI