Giữa mùa dịch, UBND TPHCM bổ sung ngân sách cho chính sách xã hội

25/03/2020 - 12:38

PNO - UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và UBND 24 quận huyện đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội trong năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, trong giai đoạn 2021 - 2025, UBND TPHCM sẽ trình HĐND TPHCM bổ sung nguồn vốn từ ngân sách của thành phố để cho các đối tượng chính sách trên địa bàn vay. Cụ thể, phấn đấu ít nhất là 5.000 tỷ đồng, hàng năm đảm bảo nguyên tắc vốn bổ sung năm sau cao hơn năm trước.

Song song, trong giai đoạn này, UBND TPHCM sẽ có kế hoạch bổ sung nguồn vốn cho vay Quỹ xóa đói giảm nghèo và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm để tiếp tục thực hiện cho vay, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo, hộ có nhu cầu vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững của thành phố cùng các đối tượng chính sách khác.

Theo UBND TPHCM, người dân cần nâng cao nhận thức về tín dụng chính sách xã hội của thành phố, đặc biệt các đối tượng thụ hưởng cần mạnh dạn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách nêu trên.

Tuyết Dân

 
TIN MỚI