Menu

Ông Hoàng Tiến Đức đã nhận vi phạm, khuyết điểm của mình và tự nhận hình thức kỷ luật

Chưa có quy định rõ ràng về lộ trình nâng chuẩn nên giáo viên cũng chỉ truyền tai nhau phải có bằng đại học này, bằng tiếng Anh nọ rồi đổ xô đi học.

Trước mắt chúng ta đang có một bài toán khá phức tạp - đôi khi còn hóc búa hơn cả những đề thi tuyển sinh. Đó là việc gỡ rối tâm lý cho học sinh sau kỳ thi lớp 10.

Nếu học sinh rơi vào hoàn cảnh trượt lớp 10 công lập thì sao? Không sao cả, điểm thấp ở một kỳ tuyển sinh không có nghĩa là học sinh dở hay thất bại. Vẫn còn nhiều con đường để tiếp tục học và thành công sau này.
Trang 9 trong 151