Di chúc được làm sau cùng là di chúc có hiệu lực

29/11/2020 - 07:55

PNO - Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

Hỏi: Sau khi ba tôi mất, có để lại bốn bản di chúc được lập cách nhau 2-8 tháng để lại căn nhà và miếng đất cho con. Xin hỏi luật sư trong nhiều di chúc như thế, di chúc nào mới được coi là có hiệu lực thi hành?

Lê Thị Thơm (Đồng Nai)

Trả lời: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân khi muốn chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi người đó chết. Theo quy định tại điều 640, Bộ luật Dân sự 2015:

- Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

- Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

- Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.
Ngoài ra, tại khoản 5 điều 643, Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định rõ: khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực. 

Vì vậy, dù ba bạn để lại bốn bản di chúc để định đoạt cùng một tài sản nhưng di chúc được làm sau cùng mới là di chúc có hiệu lực.

Luật sư Nguyễn Thu Đào (Đoàn Luật sư TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI