Cử tri có quyền đổi nơi bỏ phiếu chậm nhất 24 giờ trước thời điểm bầu cử

08/05/2021 - 18:16

PNO - Cử tri vì dịch bệnh không thể về bỏ phiếu, cần đến nơi có thể bỏ phiếu đề nghị bổ sung vào danh sách cử tri chậm nhất 24 giờ trước thời điểm bầu cử.

Ngày 8/5, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19.

Theo Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành cả nước đã tạm dừng một số hoạt động, loại hình dịch vụ không thiết yếu.

Mặt khác, nhiều trường đại hoc, cao đẳng đã chuyển sang học trực tuyến, vì vậy nhiều người lao động, sinh viên, học viên đã rời thành phố lớn về nguyên quán dẫn đến biến động danh sách cử tri đã niêm yết, làm ảnh hưởng đến việc phát thẻ cử tri và quyền bầu cử của cử tri.

Do đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với cán bộ thôn, tổ dân phố khẩn trương rà soát danh sách khi phát thẻ cử tri. Trong đó lưu ý cử tri có yêu cầu đặc biệt như ốm đau, già yếu, khuyết tật hoặc thuộc diện cách ly.

Tổ bầu cử xác nhận lại nguyện vọng của cử tri, nhất là cử tri tạm trú về việc bỏ phiếu ở nơi đã ghi tên hay nơi khác. Trường hợp cử tri xác nhận bỏ phiếu ở nơi đã ghi tên vào danh sách thì phát thẻ cử tri.

Trường hợp cử tri muốn bỏ phiếu nơi khác thì tổ bầu cử hướng dẫn cử tri thay đổi nơi bỏ phiếu. Nếu đến thời gian bỏ phiếu (7 sáng 23-5) vẫn không liên hệ được với cử tri để phát thẻ và cử tri đó không có mặt ở nơi thường trú, tạm trú thì tổ bầu cử báo với UBND cấp xã để xóa tên cử tri khỏi danh sách.

Trường hợp cử tri đã được phát thẻ nhưng sau đó di chuyển đến một nơi khác và vì dịch bệnh không thể về bỏ phiếu thì chậm nhất 24 giờ trước thời điểm bầu cử, cử tri đó đến UBND cấp xã (nơi có thể bỏ phiếu) để đề nghị bổ sung vào danh sách cử tri.

UBND cấp xã nhận được đề nghị có trách nhiệm thu hồi thẻ cử tri đã cấp, bổ sung và cấp mới thẻ cử tri cho người yêu cầu, đồng thời báo về cho UBND cấp xã nơi cử tri đăng ký trước đó để cập nhật.

Trường hợp cử tri có tên trong danh sách nhưng chưa nhận được thẻ cử tri mà nay lại có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu tại địa phương khác thì có thể đến UBND cấp xã nơi mình có nguyện vọng để đề nghị được bổ sung vào danh sách cử tri.

UBND cấp xã tạo điều kiện thuận lợi để cử tri được bổ sung tên vào danh sách tại khu vực bỏ phiếu phù hợp trên địa bàn và thông báo ngay đến UBND cấp xã nơi cử tri đăng ký trước đó để cập nhật thông tin.

Ngoài ra, Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị các tổ chức phụ trách bầu cử có biện pháp chỉ đạo, theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình biến động của cử tri trong danh sách trên địa bàn.

Có phương án chuẩn bị số lượng phù hợp các hòm phiếu phụ, thẻ cử tri, phiếu bầu dự phòng và các điều kiện bảo đảm cần thiết khác. Đồng thời, bổ sung các con dấu "Đã bỏ phiếu" kèm theo hòm phiếu phụ, bảo đảm thuận tiện cho công tác tổ chức để các cử tri không thể đến được phòng bỏ phiếu thực hiện quyền bầu cử.

Các tổ chức phụ trách bầu cử phối hợp cùng chính quyền địa phương các cấp có hình thức thông tin, tuyên truyền rộng rãi để cử tri nắm được nội dung hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi nhất và bảo đảm để tất cả cử tri đều có thể thực hiện quyền bầu cử.

An Sinh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI