Clip: Các sân bay lớn Châu Á như bị bỏ hoang vì đại dịch COVID-19

14/03/2020 - 17:28
 
TIN MỚI