Chính phủ yêu cầu 4 Bộ triển khai quyết liệt công tác cai nghiện ma túy

21/04/2022 - 17:14

PNO - Các Bộ cần triển khai quyết liệt công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ đôn đốc triển khai quyết liệt công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Học viên cai nghiện tại Trung tâm Điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa
Học viên cai nghiện tại Trung tâm Điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa

Để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, xác định tình trạng nghiện, quản lý sau cai, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Y tế khẩn trương công bố danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy.

Rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện.

Hướng dẫn các địa phương tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo các quy định mới.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện các biện pháp cai nghiện và xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định; làm tốt công tác quản lý sau cai, quản lý, giáo dục người nghiện tại địa bàn cơ sở, nhất là các đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, “loạn thần” không để xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự xã hội.

Yêu cầu Bộ Tài chính ban hành văn bản quy định, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Các địa phương chỉ đạo tổ chức tập huấn cấp chứng nhận về xác định tình trạng nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ y tế công tác tại cơ sở y tế tuyến tỉnh trở xuống.

N.D

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI