Chất vấn thống đốc: Nợ xấu dù dưới 3% nhưng vẫn còn rất cao

16/11/2017 - 15:28
 
TIN MỚI