Cán bộ Hội từng bước trưởng thành, khẳng định được bản lĩnh...

07/10/2020 - 06:48

PNO - Trong thời gian qua rất nhiều cán bộ Hội cấp quận và cơ sở được điều động, luân chuyển công tác, đề bạt giữ những vị trí quan trọng trong cấp ủy, chính quyền. Điều đó cho thấy cán bộ Hội đã từng bước trưởng thành, khẳng định được năng lực, bản lĩnh, được các cấp ủy Đảng tin tưởng, đánh giá cao.

Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của việc xây dựng bộ máy nhà nước hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Hội LHPN TP.HCM tự hào vì trong thời gian qua rất nhiều cán bộ Hội cấp quận và cơ sở được điều động, luân chuyển công tác, đề bạt giữ những vị trí quan trọng trong cấp ủy, chính quyền. Điều đó cho thấy cán bộ Hội đã từng bước trưởng thành, khẳng định được năng lực, bản lĩnh, được các cấp ủy Đảng tin tưởng, đánh giá cao. 

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là một nội dung cơ bản quan trọng bên cạnh việc cải cách thể chế, cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Cũng vậy, Hội LHPN các cấp tại TP.HCM nhận thức rõ trách nhiệm chung của tổ chức mình trong công tác xây dựng đội ngũ. Theo đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội trở thành lực lượng kế thừa, tạo nguồn cán bộ nữ trong hệ thống chính trị luôn là vấn đề trọng tâm. Hội đã chủ động tham mưu, đề xuất phê duyệt các kế hoạch triển khai thực hiện đề án Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019-2025 được ban hành theo Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2018. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng được mở rộng đến phó chủ tịch Hội Phụ nữ cấp cơ sở, đội ngũ cán bộ chi, tổ Hội. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cũng đa dạng, không chỉ chú trọng về nghiệp vụ công tác phụ nữ mà còn chú ý nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đặc biệt là các yếu tố thể lực, trí lực, đạo đức, nhân cách… Với cách làm này, Hội đã chủ động hơn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội kế thừa, đảm bảo chuẩn chất, yêu cầu thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. 

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Trong suốt nhiệm kỳ, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Hội Phụ nữ đã phát huy tốt vai trò và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Đảng bộ các quận 3, 8, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh… đã tổ chức làm việc định kỳ với Hội LHPN quận, huyện nhằm lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ… Tại những buổi làm việc này, chị em đã trao gửi tâm tư, tình cảm, chia sẻ những khó khăn trong quá trình công tác, đời sống và kiến nghị nhiều vấn đề cần giải quyết. Các cấp Hội đã đề nghị và được các cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện nâng cao năng lực, vị trí, uy tín. Hiện nay, 100% chủ tịch Hội LHPN các quận, huyện đã tham gia cấp ủy; rất nhiều quận, huyện có 100% chủ tịch Hội Phụ nữ phường, xã, thị trấn tham gia ban chấp hành Đảng bộ cơ sở. Tuy nhiên, những tác động của môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội… tạo ra những thách thức đòi hỏi hoạt động Hội và phong trào phụ nữ phải thay đổi nhiều hơn nữa; đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ Hội đủ năng lực, có thể ứng phó với những khó khăn, thách thức. 

Điều đáng mừng là hầu hết những tâm tư, nguyện vọng của các cấp Hội đã được Đảng bộ thành phố, cấp ủy các quận/huyện thấu hiểu và đang từng bước chỉ đạo, tháo gỡ. Điều này đã tạo niềm tin và động lực để đội ngũ cán bộ, hội viên, phụ nữ hoàn thành trọng trách. 

 

 
Array ( [news_id] => 1419317 [news_title] => Cán bộ Hội từng bước trưởng thành, khẳng định được bản lĩnh... [news_title_seo] => Cán bộ Hội từng bước trưởng thành, khẳng định được bản lĩnh... [news_supertitle] => [news_picture] => can-bo-hoi-tung-buoc-truong-_1602020435.jpg [news_subcontent] => Trong thời gian qua rất nhiều cán bộ Hội được điều động, luân chuyển công tác, đề bạt giữ những vị trí quan trọng trong cấp ủy, chính quyền. [news_subcontent_seo] => Trong thời gian qua rất nhiều cán bộ Hội được điều động, luân chuyển công tác, đề bạt giữ những vị trí quan trọng trong cấp ủy, chính quyền. [news_headline] => Trong thời gian qua rất nhiều cán bộ Hội cấp quận và cơ sở được điều động, luân chuyển công tác, đề bạt giữ những vị trí quan trọng trong cấp ủy, chính quyền. Điều đó cho thấy cán bộ Hội đã từng bước trưởng thành, khẳng định được năng lực, bản lĩnh, được các cấp ủy Đảng tin tưởng, đánh giá cao. [news_content] =>

Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của việc xây dựng bộ máy nhà nước hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Hội LHPN TP.HCM tự hào vì trong thời gian qua rất nhiều cán bộ Hội cấp quận và cơ sở được điều động, luân chuyển công tác, đề bạt giữ những vị trí quan trọng trong cấp ủy, chính quyền. Điều đó cho thấy cán bộ Hội đã từng bước trưởng thành, khẳng định được năng lực, bản lĩnh, được các cấp ủy Đảng tin tưởng, đánh giá cao. 

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là một nội dung cơ bản quan trọng bên cạnh việc cải cách thể chế, cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Cũng vậy, Hội LHPN các cấp tại TP.HCM nhận thức rõ trách nhiệm chung của tổ chức mình trong công tác xây dựng đội ngũ. Theo đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội trở thành lực lượng kế thừa, tạo nguồn cán bộ nữ trong hệ thống chính trị luôn là vấn đề trọng tâm. Hội đã chủ động tham mưu, đề xuất phê duyệt các kế hoạch triển khai thực hiện đề án Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019-2025 được ban hành theo Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2018. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng được mở rộng đến phó chủ tịch Hội Phụ nữ cấp cơ sở, đội ngũ cán bộ chi, tổ Hội. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cũng đa dạng, không chỉ chú trọng về nghiệp vụ công tác phụ nữ mà còn chú ý nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đặc biệt là các yếu tố thể lực, trí lực, đạo đức, nhân cách… Với cách làm này, Hội đã chủ động hơn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội kế thừa, đảm bảo chuẩn chất, yêu cầu thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. 

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Trong suốt nhiệm kỳ, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Hội Phụ nữ đã phát huy tốt vai trò và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Đảng bộ các quận 3, 8, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh… đã tổ chức làm việc định kỳ với Hội LHPN quận, huyện nhằm lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ… Tại những buổi làm việc này, chị em đã trao gửi tâm tư, tình cảm, chia sẻ những khó khăn trong quá trình công tác, đời sống và kiến nghị nhiều vấn đề cần giải quyết. Các cấp Hội đã đề nghị và được các cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện nâng cao năng lực, vị trí, uy tín. Hiện nay, 100% chủ tịch Hội LHPN các quận, huyện đã tham gia cấp ủy; rất nhiều quận, huyện có 100% chủ tịch Hội Phụ nữ phường, xã, thị trấn tham gia ban chấp hành Đảng bộ cơ sở. Tuy nhiên, những tác động của môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội… tạo ra những thách thức đòi hỏi hoạt động Hội và phong trào phụ nữ phải thay đổi nhiều hơn nữa; đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ Hội đủ năng lực, có thể ứng phó với những khó khăn, thách thức. 

Điều đáng mừng là hầu hết những tâm tư, nguyện vọng của các cấp Hội đã được Đảng bộ thành phố, cấp ủy các quận/huyện thấu hiểu và đang từng bước chỉ đạo, tháo gỡ. Điều này đã tạo niềm tin và động lực để đội ngũ cán bộ, hội viên, phụ nữ hoàn thành trọng trách. 

 

[news_source] => [news_tag] => Cán bộ Hội,Chất lượng cán bộ,Hệ thống chính trị [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-10-07 04:38:14 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-10-07 06:48:10 [news_relate_news] => 1419279,1419277,1419151, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hoi-va-cuoc-song [newcate_code2] => dien-dan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/can-bo-hoi-tung-buoc-truong-thanh-khang-dinh-duoc-ban-linh-a1419317.html [tag] => Cán bộ HộiChất lượng cán bộHệ thống chính trị [daynews2] => 2020-10-07 06:48 [daynews] => 07/10/2020 - 06:48 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI