Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa

09/09/2022 - 08:34

PNO - Ông Nguyễn Tiến Lưu - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ngày 9/9, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết tại Hội nghị lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông qua kết quả kiểm tra có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa và ông Nguyễn Tiến Lưu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại Hội nghị lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 2025, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2023. Bên cạnh đó, thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Lưu.
Tại Hội nghị lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 2025, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Lưu - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa - Ảnh: TN

Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2023 có vi phạm, khuyết điểm trong việc không thực hiện chế độ họp Chi ủy, Chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đồng thời, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, thiếu tính đấu tranh để Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Ông Nguyễn Tiến Lưu cùng chịu trách nhiệm đối với những vi phạm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa; chịu trách nhiệm chính đối với việc Trung tâm vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Bản thân ông Lưu thiếu gương mẫu, xây dựng nhà ở không có giấy phép; vi phạm quy định về trật tự xây dựng; vi phạm Quy chế làm việc của chi bộ, Quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa và ông Nguyễn Tiến Lưu là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gây bức xúc cho người lao động trong đơn vị.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2023. Bên cạnh đó, thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Lưu.

Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI