Cà Mau: Trên 650 cơ quan, đơn vị nhà nước đã triển khai hệ thống iOffice

19/08/2022 - 15:37

PNO - Tổng chữ ký số chuyên dùng hiện đang sử dụng tại các cơ quan, đơn vị nhà nước tại tỉnh Cà Mau là 1.733, tăng 592 chữ ký số (gần 52%) so với năm 2021 (1.141 chữ ký số).

Số liệu trên vừa được thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chuyển đối số tỉnh Cà Mau nhằm đánh giá công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2022, cũng như đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hiện chuyển đổi số thời gian tới.

Trong năm 2022 này, tỉnh Cà Mau tiếp tục triển khai thực hiện các dự án phát triển cơ sở dữ liệu các ngành công thương, xây dựng, giao thông vận tải. Đồng thời, cơ sở dữ liệu số hóa về hồ sơ lưu trữ (có hơn 400.000 trang tài liệu lưu trữ được số hóa vào phần mềm).

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (đứng) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (đứng) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Hiện hệ thống iOffice (hệ thống quản lý văn bản và điều hành) đã triển khai trên 655 cơ quan, đơn vị nhà nước tại tỉnh Cà Mau, có gần 11.000 tài khoản người dùng. Tổng số chữ ký số chuyên dùng hiện đang sử dụng tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh là 1.733, tăng 592 chữ ký số so với năm 2021 (1.141 chữ ký số).

Địa phương này cũng đã hoàn thành việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia các nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp, lao động thất nghiệp, dịch vụ thanh toán trực tuyến. Cà Mau đã triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa từ ngày 1/6 vừa qua. Trong đó bao gồm việc số hóa 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Huỳnh Quốc Việt - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đối số tỉnh Cà Mau - đã đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt công tác chuyển đổi số đạt kết quả theo các chỉ tiêu nghị quyết Tỉnh ủy, đề án UBND tỉnh ban hành. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chuyển đổi số vào các hoạt động cơ quan, đơn vị địa phương đảm bảo phù hợp. Tăng cường khả năng kết nối liên thông tích hợp chia sẻ sử dụng thông tin, cơ sở dữ liệu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin.

Đồng thời, tăng cường sử dụng các văn bản điện tử, nhất là chữ ký số, hộp thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Cập nhật tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch đảm bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả. Bên cạnh đó, tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu và tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số với tinh thần người dân là chủ thể, trung tâm. Đặc biệt, phổ biến các phần mềm, các ứng dụng như: dịch vụ công trực tuyến, phản ánh hiện trường, thanh toán không dùng tiền mặt, đặt lịch khám bệnh từ xa, sổ khám sức khỏe điện tử, khai thuế điện tử... cho người dân biết và sử dụng hiệu quả, tổ chức tập huấn hướng dẫn tổ công nghệ số cộng đồng đảm bảo thiết thực, chất lượng.

Đông Phong

Nguồn: P.V

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI