Bộ Y tế hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà qua video

08/10/2021 - 13:44

PNO - Ngày 8/10, Bộ Y tế phát hành video hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà.

Trong video "Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19" tại nhà, chuyên gia y tế sẽ hướng dẫn từ các bước trước khi lấy mẫu đến quy trình lấy mẫu và cách xử trí với các trường hợp âm tính, dương tính và test không hiện kết quả.

Trong đó, quy trình lấy mẫu gồm 5 bước:

Bước 1: Chuẩn bị lấy mẫu.

Bước 2: Thu thập mẫu ngoáy dịch tỵ hầu.

Bước 3: Tách chiết mẫu.

Bước 4: Đọc kết quả.

Bước 5: Hủy bỏ vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng.

Bộ Y tế phối hợp với Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành thướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà

 

An Bình

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI