Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/2

27/01/2021 - 17:30

PNO - Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM là người trực tiếp phụ trách Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức kể từ 1/2/2021.

Chiều 27/1, tại TPHCM, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức công bố Quyết định thành lập Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức trực thuộc Bảo hiểm xã hội TPHCM.

Quyết định nêu rõ, căn cứ Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP. Thủ Đức thuộc TPHCM; Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định thành lập Bảo hiểm xã hội TP.Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập Bảo hiểm xã hội quận 2, Bảo hiểm xã hội quận 9 và Bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức.

Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, trụ sở đặt tại TP. Thủ Đức.

Ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Thủ Đức
Ông Trần Dũng Hà - Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.Thủ Đức

Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện địa bàn TP. Thủ Đức theo quy định.

Với chức năng này, Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức sẽ triển khai các mảng công tác như: Xây dựng trình kế hoạch phát triển bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm, tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia; khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm; giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Ông Trần Dũng Hà - Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức. Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức có 7 Phó giám đốc. Bà Nguyễn Thị Minh Hòa - Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức giữ chức vụ Phó giám đốc thường trực Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI