Trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

30/03/2021 - 11:13

PNO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

 

Chủ tịch Quốc hội
Trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sáng 30/3

Cuối phiên họp Quốc hội sáng 30/3, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo tờ trình, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII - được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 9, bà được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia - bà Nguyễn Thị Kim Ngân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Sau khi trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tiếp theo, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

M.Quang

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI