TPHCM: Trường học ở địa bàn dịch cấp độ 4 sẽ tổ chức kiểm tra cuối Học kỳ I trực tuyến

06/12/2021 - 18:17

PNO - Chiều 6-12, Sở GD-ĐT TPHCM đã có hướng dẫn về tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối Học kỳ I năm học 2021-2022.

Theo đó, từ ngày 10-22/1/2022, các trường trung học trên địa bàn TP sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021- 2022.

Sở GD-ĐT TP yêu cầu các trường rà soát, đánh giá hiệu quả việc tổ chức dạy học; tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức cho học sinh khi bắt đầu dạy học trực tiếp trước khi tổ chức kiểm tra cuối kì.

Với các trường có tổ chức dạy học tích hợp, bố trí thời lượng dạy học trực tiếp cho các môn tích hợp nhằm củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh trước khi thực hiện kiểm tra cuối kì và đáp ứng chuẩn đầu ra theo yêu cầu kiểm tra đánh giá của chuẩn quốc tế. Riêng với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình tích hợp theo Nghị định 86/NĐ-CP thực hiện kiểm tra, đánh giá theo Đề án đã được Bộ GD-ĐT thẩm định.

Các trường ở địa bàn dịch cấp độ 4 và học sinh không thể đến trường sẽ tổ chức kiểm tra cuối Học kỳ I trực tuyến
Các trường ở địa bàn dịch cấp độ 4 và học sinh không thể đến trường sẽ tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I trực tuyến

Sở GD-ĐT TP quy định, vào thời gian tổ chức kiểm tra cuối kì, với các trường ở địa bàn được xác định dịch cấp độ 1, 2, 3 và học sinh đã đi học trực tiếp thì tổ chức kiểm tra trực tiếp. Nếu trường ở địa bàn được xác định dịch cấp độ 4 và học sinh không thể đến trường học trực tiếp thì nhà trường tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến.

Học sinh học hòa nhập thực hiện kiểm tra định kì theo kế hoạch dạy học cá nhân đã điều chỉnh; Học sinh thuộc diện F0, học sinh vì cách ly, giãn cách xã hội... không thể tham gia kiểm tra cuối kì, nhà trường xem xét cho thực hiện kiểm tra, đánh giá bổ sung sau khi đã thực hiện các biện pháp dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng bổ sung kiến thức phù hợp, trao đổi với cha mẹ học sinh, thông báo cho học sinh. Việc kiểm tra bổ sung hoàn thành trước ngày 28-2-2022.

Sở GD-ĐT TP yêu cầu, đề kiểm tra định kì cần căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình Học kì 1 và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông (GDPT) của Bộ GD-ĐT; không kiểm tra những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình GDPT; không kiểm tra đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu, những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.

Nội dung đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình GDPT. Hình thức, cấu trúc đề kiểm tra do hiệu trưởng quyết định sau khi bàn bạc, thống nhất với tổ chuyên môn, đảm bảo được đánh giá, phân loại học sinh.

Thời gian làm bài kiểm tra: từ 45 đến 90 phút; đối với môn chuyên tối đa 120 phút. Riêng với lớp 6, đối với môn học có từ 70 tiết/năm học trở xuống thời gian làm bài kiểm tra là 45 phút, đối với môn học có trên 70 tiết/năm học, thời gian làm bài kiểm tra từ 60 đến 90 phút; đối với môn chuyên tối đa 120 phút. 

Én Bông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI