TPHCM rà soát, thống kê toàn bộ nhà đất công sản

26/12/2019 - 10:32

PNO - UBND TPHCM vừa giao Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp rà soát, thống kê toàn bộ nhà đất công sản đã được bán, giao đất, cho thuê không thông qua đấu giá giai đoạn năm 2016 - 2019.

Nhằm tăng cường ý thức chấp hành pháp luật trong thực thi công vụ, đặc biệt là lĩnh vực quản lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước (nhà, đất công sản); UBND TPHCM vừa có văn bản giao Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM phối hợp triển khai rà soát, thống kê toàn bộ nhà, đất công sản đã được bán, giao đất, cho thuê không thông qua đấu giá trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2016 - 2019; kịp thời phát hiện và xử lý, khắc phục những vi phạm.

TPHCM ra soat, thong ke toan bo nha dat cong san
UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị  tăng cường trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật trong thực thi công vụ, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nhà, đất công sản.

Trên cơ sở các nội dung kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà đất công sản; UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá tổng thể thực trạng, nguyên nhân chủ quan và khách quan các trường hợp vi phạm, giai đoạn từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành. 

Bên cạnh đó, UBND TPHCM còn giao thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tiến hành tự rà soát, kiểm kê chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót, đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà đất công sản; tăng cường các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng nhà đất công sản...

Phong Vân

 
TIN MỚI