TPHCM: Kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm

26/08/2022 - 19:32

PNO - Ngày 26/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM thông tin đã xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên theo thẩm quyền.

 

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn

Theo đó, liên quan đến kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (viết tắt là Tổng công ty) nhiệm kỳ 2015-2020 và các đảng viên có khuyết điểm, vi phạm tại Tổng công ty; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên có liên quan, do thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát để một số cá nhân tại Tổng công ty có thiếu sót, sai phạm trong hợp tác, đầu tư góp vốn, thoái vốn, chuyển nhượng quyền mua cổ phần và thực hiện dự án không đúng quy định; vi phạm chế độ quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng cho người lao động, gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Cụ thể: Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đào Công Năm (Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Đảng bộ, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty).

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 7 đảng viên: ông Nguyễn Hoành Hoa (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty); ông Nguyễn Ngọc Chính (nguyên Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty); ông Vũ Đức Dũng (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty); ông Đặng Ngọc Hùng (nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty); ông Vũ Lê Tùng (nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, nguyên Phó tổng giám đốc, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty); ông Trương Đức Mai (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Hệ thống và Tái cơ cấu Tổng công ty, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty); ông Nguyễn Văn Quế (nguyên Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty).

Thi kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Ba (nguyên Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng 1 nhiệm kỳ 2019-2021, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Tổng công ty, nguyên Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty).

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, phê bình nghiêm khắc 3 đảng viên: ông Phan Văn Thanh (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty); ông Nguyễn Văn Mới (nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty); bà Đỗ Thị Việt Nga (nguyên Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty).

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV nhiệm kỳ 2015-2020 và khai trừ ra khỏi Đảng 3 đảng viên: ông Nguyễn Hoàng Anh (nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty); ông Chu Tiến Dũng (nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty); ông Đỗ Văn Ngà (nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, nguyên Kế toán trưởng, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty).

Bệnh viện TP.Thủ Đức có nhiều sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á
Nhiều cán bộ Bệnh viện TP. Thủ Đức bị kỷ luật do có nhiều sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á

Liên quan kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan trong việc thực hiện mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Cụ thể:

- Tại Đảng bộ Bệnh viện TP. Thủ Đức

Thi hành kỷ luật bằng hình thức hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy Bệnh viện, nhiệm kỳ 2020-2025 do đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc; không kịp thời phát hiện, góp ý để Bí thư Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công nhiệm vụ có sự mâu thuẫn, chồng chéo, dẫn đến một số đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được phân công; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để một số đảng viên của Bệnh viện có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á; vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu, quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho ngân sách của Nhà nước và đơn vị.

Thi hành kỷ luật đối với 4 đảng viên: bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Ngọc (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Phó giám đốc Bệnh viện); bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 đảng viên: bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện) và bà Nguyễn Lan Anh (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó giám đốc Bệnh viện); bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Minh Quân (Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Bệnh viện) do chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đối với những thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Bệnh viện; chịu trách nhiệm trực tiếp với vai trò là Giám đốc bệnh viện về những khuyết điểm, vi phạm trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, trong đó có kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á; vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu, về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp; để xảy ra tiêu cực tại Bệnh viện gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Bệnh viện quận Bình Tân
Một số cán bộ Bệnh viện quận Bình Tân có khuyết điểm, vi phạm trong mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á

- Tại Đảng bộ Bệnh viện quận Bình Tân

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025 do có những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng và công tác kiểm tra, giám sát; thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để một số cá nhân của Bệnh viện có những khuyết điểm, vi phạm trong việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức hình thức khiển trách đối với ông Võ Tuấn Trường (Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Bệnh viện). Đồng thời, phê bình nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Anh Nguyễn (Đảng ủy viên, Phó giám đốc Bệnh viện).

P.V 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI