TPHCM kiểm tra việc quản lý, sử dụng nhà chung cư trong tháng 5/2022

06/05/2022 - 10:46

PNO - Sở Xây dựng được UBND TPHCM giao nhiệm vụ ban hành kế hoạch kiểm tra và chủ trì, triển khai kế hoạch này đến các địa phương và đơn vị liên quan, hoàn thành trước ngày 15/5.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành văn bản về việc triển khai kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nhà chung cư tại thành phố. Theo đó, UBND TPHCM thống nhất với nội dung kế hoạch mà Sở Xây dựng đã kiến nghị trước đó.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng ban hành kế hoạch kiểm tra và chủ trì, triển khai kế hoạch này đến UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức và các đơn vị liên quan, hoàn thành trước ngày 15/5.

Sở Xây dựng cũng có nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn, trình UBND TPHCM trước ngày 31/7.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tại các địa phương tham gia đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin và có ý kiến liên quan đến tình hình quản lý, sử dụng nhà chung cư theo lĩnh vực chuyên môn được giao trên địa bàn phục vụ công tác kiểm tra.

Sở Xây dựng ban hành kế hoạch kiểm tra chung cư và chủ trì, triển khai kế hoạch này đến các địa phương trước ngày 15/5.
Sở Xây dựng ban hành kế hoạch kiểm tra chung cư và chủ trì, triển khai kế hoạch này đến các địa phương trước ngày 15/5

Hai đơn vị trên có trách nhiệm rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý về nhà chung cư. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên quan cần thông tin về Sở Xây dựng để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM trước ngày 31/7.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đã báo cáo UBND TPHCM về kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn năm 2022.

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, Sở tiếp nhận ngày càng nhiều các thông tin phản ánh, kiến nghị và tranh chấp liên quan đến nhà chung cư. Qua rà soát, các nội dung phản ánh, kiến nghị và các tranh chấp chủ yếu liên quan đến quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, ban quản trị, ban quản lý, đơn vị quản lý vận hành, chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ... Ngoài ra còn có trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan hành chính Nhà nước các cấp như cấp giấy chứng nhận, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy, quỹ bảo trì, công tác theo dõi, giám sát các đối tượng có liên quan trong việc thực hiện các quy định pháp luật về nhà chung cư tại địa phương.

Một số phản ánh có nội dung phức tạp, kéo dài, liên quan đến trách nhiệm của nhiều đơn vị quản lý hành chính các cấp. Do đó, cần tăng cường vị trí, vai trò và chức năng quản lý nhà chung cư tại địa phương, sự phối hợp của các sở, ngành và quận, huyện để cùng giải quyết, tháo gỡ, tránh tình trạng phản ánh khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Thông qua công tác kiểm tra nhằm hướng dẫn, chấn chỉnh các chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành và các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thực hiện đúng quy định về công tác quản lý… góp phần nâng cao điều kiện sống, đảm bảo an toàn cho người dân. 

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI